Remont kolejnego odcinka Raciborskiej już pewny

0
697

Niedawno informowaliśmy o wyłonieniu wykonawcy, który odpowiadać będzie za modernizację kolejnego odcinka ul. Raciborskiej w gminie Gorzyce. Wczoraj władze powiatu podpisały z nim umowę. Firma na wykonanie inwestycji ma czas do października 2020 r. Jak zapowiedział wykonawca, jeszcze w tym roku mają ruszyć pierwsze prace kanalizacyjne.

Po półrocznej przebudowie, ostatniego października oficjalnie otwarto prawie półtorakilometrowy odcinek ulica Raciborskiej w Gorzycach. Dzięki pozyskanemu przez władze powiatu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w przyszłym roku zostanie wyremontowany kolejny, prawie półtorakilometrowy, fragment tej drogi.

Tym razem za inwestycję odpowiadać będzie wyłoniona w przetargu firma „MARBUD” Zakład Usług Budowlanych Mariusz Ogrodowski z Rybnika. zł. Wczoraj w siedzibie Starostwa Powiatowego umowę z wykonawcą podpisał starosta Leszek Bizoń oraz wicestarosta Tadeusz Skatuła. W spotkaniu uczestniczył również wójt Gorzyc Daniel Jakubczyk oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Wójcik.

Remont ma kosztować ok. 5,4 mln zł. Zakres robót obejmie wykonanie nowej konstrukcji drogi i przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo rowerowego, a także przebudowę odwodnienia drogi oraz skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi.

Inwestycja zostanie sfinansowana wspólnie przez Powiat Wodzisławski i Gminę Gorzyce. Połowę kosztów przedsięwzięcia władze powiatu pokryją też z pozyskanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.