Bełsznica- Oficjalne otwarcie Klubu Seniora „SENIOR+”

0
1312

W dniu 13 stycznia nastąpiło oficjalne otwarcie Klubu Seniora „SENIOR+” , którego siedziba mieści się w budynku OSP w Bełsznicy. Na tę okoliczność przybyli zaproszeni goście, m.in.: parlamentarzyści, Wójt Gminy Gorzyce, Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – pan Marcin Chroszcz, Radni Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Janina Dąbrowa powitała wszystkich bardzo serdecznie i przedstawiła istotne informacje.
Klub ten powstał dzięki możliwości pozyskania środków w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2019) oraz przychylności Wójta i Rady naszej Gminy a zwłaszcza Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych, która była inicjatorem pomysłu powstania Klubu właśnie w budynku OSP w Bełsznicy. Nieocenionym zaś wkładem w przygotowanie do funkcjonowania Klubu było zaangażowanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników Urzędu Gminy.
Ze środków budżetu państwa gmina Gorzyce pozyskała kwotę 150 tys. zł na utworzenie i doposażenie. Natomiast wkład własny Gminy wyniósł ponad 84 701 tys. zł. Łącznie na ten cel przeznaczono 234 701 zł.
Ideą powstania Klubu seniora „Senior+” jest integracja, wsparcie i aktywizacja osób starszych. Powstał on w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym z terenu naszej Gminy oraz integracji międzypokoleniowej. Klub przeznaczony jest dla osób 60+ i stwarza możliwości rozwijania swoich pasji, zainteresowań a także spędzania wolnego czasu w miłym towarzystwie.
Pobyt w placówce umożliwi uczestnikom udział w różnorodnych zajęciach m.in.: plastycznych, rękodzielniczych, muzycznych, kulinarnych, czytelniczych, gimnastycznych, komputerowych. O tym wszystkim opowiadał pan Kamil Jakubiak z „Super Fundacji”, której powierzono prowadzenie Klubu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Gorzyce w obszarze pomocy społecznej.
Klub będzie także miejscem spotkań społeczności lokalnej oraz środowisk i organizacji z którymi ma zamiar aktywnie współpracować. Ma on do dyspozycji dużą i małą salę, szatnię, dobrze wyposażoną kuchnię oraz łazienki z prysznicami, które dostosowane są do osób niepełnosprawnych. Warto dodać, że wszystkie pomieszczenia pozbawione są barier architektonicznych.
Wójt Daniel Jakubczyk podziękował serdecznie za przybycie oraz wkład, zaangażowanie i pracę w powstanie Klubu „Senior+”. Miłym akcentem spotkania był występ zespołu „Bełszniczanki” pod kierunkiem dr hab. Izabelli Zieleckiej – Panek.
Mamy nadzieję, że Klub „Senior+” będzie dobrze spełniał swoją rolę a chętnych do skorzystania z jego bogatej oferty nigdy nie zabraknie.

źródło, autor – M.S