Nowy samochód dla DPS w Gorzycach.

0
1004


Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach wzbogacił się o nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, samochód marki Renault Traffic. Pojazd, który zasilił flotę placówki, został zakupiony ze środków pochodzących z budżetu powiatu wodzisławskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Klucze do pojazdu dyrektorowi placówki Ryszardowi Pawłowi Nawrockiemu symbolicznie przekazał starosta Leszek Bizoń. W uroczystości udział wzięła również członkini zarządu resortowo odpowiedzialna za pomoc społeczną Krystyna Kuczera, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły, dyrektor Ośrodka Caritas w Wodzisławiu Śl. Andrzej Pałka oraz pracownicy placówki. Zanim jednak do tego doszło pojazd został poświęcony przez kapelana DPS w Gorzycach ks. Andrzeja Gawełczyka.

Nowy pojazd to 9-osobowy bus marki Renault Traffic, który dzięki specjalnemu wyposażeniu (pasy mocujące, najazdy szynowe itp.) jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jego koszt wyniósł prawie 153 tys. zł, z czego 73 tys. zł. to wkład własny Powiatu, a 80 tys. zł to dofinansowanie pozyskane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

>>>> Tu czytaj cały artykuł.<<<<