W Bełsznicy marzą o „Wielkim Rozwoju”- nie tylko sportowym.

0
2367

Na zdjęciu Mariusz Bolik prezes Rozwoju Bełsznica.

W Bełsznicy marzą o „Wielkim Rozwoju”- nie tylko sportowym.

LKS „Rozwój” Bełsznica jest najmłodszym klubem piłkarskim w gminie Gorzyce, powstał w 2002 r.. Na razie klub posiada tylko drużynę seniorów, która zajmuje wysokie 5 miejsce w tabeli, tracąc tylko 4 pkt do vice lidera w klasie rozgrywkowej „B”.

Lecz to nie dokonania sportowe są tematem tego artykułu, a podejście zarządu do inwestycji w infrastrukturę.

Ostatnie dwa lata to szereg różnych prac na terenie obiektu sportowego w Bełsznicy:

– 2018 – Inwestycja w Piłko chwyty za bramkami ( sfinansowana w 2/3 z funduszu sołeckiego, reszta środki pozyskane od sponsorów)
– 2018 – zmodernizowanie i dostosowanie placu zabaw do obowiązujących „nowych wytycznych” oraz wymiana wszystkich drewnianych elementów na ławkach dla kibiców.
– 2018/2019 – Ogrodzenie murawy boiska płotem (w ¾ już inwestycja ukończona i częściowo dofinansowana ze środków sołeckich, reszta środki pochodzące od sponsorów)
– 2019 – rozpoczęcie prac nad boiskiem treningowym (przygotowanie gruntu oraz zasianie trawy plus nawożenie)
– 2019 – wykonanie odwiertu na studnię głębinową oraz stworzenie kompletnej infrastruktury do podlewania boiska głównego oraz treningowego (środki pochodziły od sponsorów)
-2020 – Pomalowanie szatni dla gości, gospodarzy pokoju sędziowskiego wraz z całym sanitariatem.

Obecny zarząd klubu nie zamierza spocząć na laurach i już planuje kolejne inwestycje na lata 2020/21.

W 2020 roku planowane jest dokończenie ogrodzenia boiska, które ma na celu zapobieganie wjazdom na teren murawy wszelakich pojazdów mechanicznych i rowerów oraz wejścia dzikiej zwierzyny po których w latach poprzednich takie wtargnięcia były przyczyną wielkich zniszczeń i strat.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem będzie inwestycja w instalację fotowoltaiczną, która ma być odpowiedzią na rosnące ceny energii elektrycznej (opłaty za energię elektryczną wynoszą prawie 1/3 środków jakie klub otrzymuje z dotacji Gminy Gorzyce).
Nawiązując umowę partnerską z firmą „SmartEkoDom” z siedzibą w Mszanie, a oddziałem w Turzy Śląskiej chcemy tę instalację zrealizować jeszcze w tym roku. Wyprodukowany prąd elektryczny znacznie obniży koszty pracy (energii elektrycznej) pompy głębinowej do podlewania boiska.
Inwestycja na starcie wydaje się duża (przekracza znacznie dotację jaką klub z Bełsznicy otrzymuje z UG), ale nikt nie wie o ile ceny energii będą rosły co roku, bo niestety opieramy się na energii pozyskiwanej z elektrowni węglowych więc jest sporo zmiennych, które mają znaczenie w ustalaniu ceny, ale raczej taniej nie będzie!.
Całość inwestycji – budowy fotowoltaiki będzie pochodzić ze środków pochodzących od sponsorów.

Kolejnym przedsięwzięciem jakie jest planowane na rok 2021 to częściowe oświetlenie murawy boiska aby można było organizować treningi w okresie jesiennym i zimowym.
W planach jest także wymienienie ogrzewania na ekologiczne oraz termomodernizacja obiektu.

Jesteśmy małym klubem z niewielkim zapleczem finansowym o dużych możliwościach i perspektywach realizowanych przy wsparciu wielu wspaniałych osób, które nas wspierają finansowo (sponsorzy) jak również fizycznie przy wykonywanych pracach, także Rada Sołecka ma spory wkład w rozwój klubu – mówi prezes Rozwoju.

Obiekt LKS „Rozwój” Bełsznica to nie tylko piłka nożna, to prze wszystkim miejsce gdzie znajduje się świetlica wiejska w budynku Klubu, to nowa siłownia plenerowa (inwestycja zrealizowana przez Radę Sołecką), to jeden z najnowszych placów zabaw dla dzieci w gminie, boisko do siatkówki oraz miejsce gdzie odbywają się imprezy plenerowe. Mamy nadzieje, że będzie możliwe nawiązanie współpracy z innymi jednostkami publicznymi w celu rozwijania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Z Prezesem LKS „Rozwoju” Bełsznica panem Mariuszem Bolikiem rozmawiał Bogusław Jordan.