Zarząd OSP Turza Śl. z absolutorium. Zdjęcia.

0
1026
SONY DSC

fot. Bogusław Jordan

Bez żadnej hecy, fajerwerków, telewizji, bez posłów i ministrów odbyło się w sobotę 29 lutego 2020 roku zebranie sprawozdawcze w OSP Turza Śląska.

Po odczytaniu sprawozdań z działalności OSP, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej, która wnioskowała o przyznanie absolutorium obecnemu zarządowi OSP Turza Śl, zgromadzeni członkowie czynni uprawnieni do głosowania (18 uprawnionych) w stosunku 14 członków za, 4 członków wstrzymało się od głosu (osoby zarządu) przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium pani prezes Iwonie Wajsman OSP wraz z zarządem.

Kolejnym ważnym punktem zebrania było nadanie Honorowego członka OSP Turza śl. druhowi Joachimowi Nielabie oraz wręczenie pamiątkowych zdjęć z podziękowaniami członkom czynnym OSP jak i osobom wspólpracującym i pomagającym w funkcjonowaniu jednostki strażackiej w Turzy Śląskiej.

Wśród zaproszonych gości byli:
Wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk
Przewodniczący RG Gorzyce Piotr Wawrzyczny
KOMENDANT PSP W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM MŁ. BRYG. MAREK MISIURA
Prezes Zarządu Powiatowego OSP Marian Mikołajczyk
Komendant Gminny ZOSP RP Jerzy Glenc
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gorzycach- Grzegorz Student.
Państwo Starzyk
Dyrektor Sp Turza śl.pani Irena Sula
oraz moja skromna osoba jako media lokalne.

Trzeba przyznać ze przebieg zebrania oraz prowadzenie go przez pana przewodniczącego sprawiło że wszyscy zgromadzeni nie mieli odczucia nudy, sprawozdania przygotowane i odczytane bardzo płynie skutkowały tym, że czas zebrania zamknął się w 1 godzinie. Szkoda tylko że nagłośnienia było brak.

OSP Turza Śl. w pigułce:
27 członków czynnych
6 członków honorowych
560 członków wspomagających co razem daje 593 osoby związane z jednostką OSP Turza Śląska.

W 2019 roku jednostka ta uczestniczyła w 44 akcjach ratowniczych w tym:
20 pożarów
23 inne zagrożenia
1 fałszywy alarm

Składka członkowska wynosi 20 zł od członka.

Od 12 lipca 2019 roku ochotnicy z Turzy mają do dyspozycji nowy wóz gaśniczy marki VOLVO za 776 tyś złotych.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Bogusłąw Jordan