Zebrania wiejskie – terminy. Oraz terminy zebrań w OSP. Aktualizacja.

0
876

Zebrania wiejskie

10.02.2020 r. Rogów godz.17.00;
13.02.2020 r. Olza godz. 16.45;
17.02.2020 r. Turza Śląska godz. 17.00;
19.02.2020 r. Bluszczów godz. 17.00;
24.02.2020 r. Kolonia Fryderyk godz. 17.30;
25.02.2020 r. Osiny godz. 17.00;
26.02.2020 r. Uchylsko godz. 17.00;
28.02.2020 r. Gorzyce godz. 18.00;
03.03.2020 r. Gorzyczki godz. 17.30

Pozostałe sołectwa: Bełsznica – zebranie już się odbyło., Czyżowice i Odra – termin nie został jeszcze ustalony.

Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP:

OSP Belsznica 09.02 – niedziela godz. 14.00 w Remizie.

OSP Uchylsko 29.02 – sobota godz. 15.00 w Remizie.

OSP Turza Śląska 29.02 – sobota godz. 17.00 sala przy boisku.

OSP Czyżowice 21.03 – sobota godz. 18.00 w Remizie (tutaj może nastąpić zmiana godziny).

OSP Gorzyczki 28.03 – sobota godz. 16.00 w Remizie (tutaj może nastąpić zmiana godziny).