Zniżka czy zwyżka ? Oto jest pytanie? – czyli wieści z sesji RG Gorzyce

0
1358

***transmisja XVII sesji RG Gorzyce***

Z pośród 21 radnych w gminie Gorzyce tylko troje ma doświadczenie z edukacją i szkołami. Tak więc większość nie ma większego pojęcia jak pracuje i działa dana szkoła czy zespół szkolno-przedszkolny ale postanowili że zajmą się zmianą obowiązkowego (zniżką) wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela.

Przedstawiony projekt uchwały, który leży im przed sobą ( jak mówi przewodniczący RG ) wprowadził dużo zamieszania, bo ewentualna zniżka wprowadzała de fakto zwyżkę czasu pracy – mówiła jedna z radnych. Tak więc niezrozumiałość tej nowej uchwały poskutkowała tym że rada zmian nie przegłosowała a dyrektorzy i ich zastępcy będą pracować po staremu.

Tu jednak trzeba zadać pytanie? Jeżeli radni mając uchwałę przed sobą nie wiedzą czy zniżka czasem nie będzie zwyżką ?, to co mają powiedzieć oglądający sesję on-line gdzie uchwały są tylko poddawane głosowaniu, nie wiedzą czym szanowna rada się zajmuje i nad czym proceduje. W wolnych wnioskach zwróciłem uwagę przewodniczącemu RG, ze takie prowadzenie sesji rady jest nie uczciwe w stosunku do oglądających czy osób które w późniejszym terminie zechcą zobaczyć obrady RG Gorzyce.

Nie chodziło mi o projekty uchwał “Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce” lecz te, które najbardziej interesują mieszkańców – czyli dzisiejszy pkt obrad: apel do parlamentarzystów o podjęcie
kompleksowych działań zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów prawa regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi.

Taki projekt czy raczej list odczytany zapewne zaciekawił by mieszkańców i być może padły by hasła no w końcu ta rada zaczyna coś robić w temacie śmieci. Listu nie odczytano a przewodniczący odsyła zainteresowanych do BIP gdzie znajdują się wszystkie projekty uchwał.

***projekt listu z apelem do parlamentarzystów w sprawie (śmieci)***

Tak więc drodzy czytelnicy czytajcie BIP UG Gorzyce to bardzo ciekawa literatura tam znajdziecie wszystko o podatkach, opłatach śmieciowych, programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi a szanowną radę – cóż lepiej zostawić w spokoju.

https://bip.gorzyce.pl

P.S. w kuluarach wielu radnych przyznało mi rację że od dłuższego czasu na sesjach tylko podnoszą rękę i że uchwały które bezpośrednio dotyczą mieszkańca powinny być odczytywane.

Bogusław Jordan