6 Batalion Powietrznodesantowy z Gliwic stacjonuje w Gorzycach – cel, wsparcie Straży Granicznej.

0
1998

Zagrożenie epidemilogiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa było powodem wprowadzenia kontroli sanitarnej oraz tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na polskich granicach wewnętrznych UE, w tym na granicy z Czechami.
Z uwagi na położenie gminy Gorzyce w sąsiedztwie węzła autostrady A1 i granicy w Gorzyczkach w dniach 7.03. oraz 9.03.2020 r. spotkałem się z przedstawicielami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zaangażowanych służb i inspekcji szczebla powiatowego i wojewódzkiego. W naszej gminie gościli m.in. nadbrygadier Jacek Kleszczewski – Śląski Komendant Wojewódzki PSP oraz płk Adam Jopek – Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
Od 09.03. trwa wspólna akcja służb i inspekcji, w czasie której na autostradzie A1, w niedalekiej odległości granicy państwa (w miejscu przeznaczonym na punkt poboru opłat) dokonywana jest kontrola sanitarna autokarów wjeżdżających na teren RP.
Od 15.03.2020 r. przywrócono kontrolę graniczną na granicy państwa z Czechami w Gorzyczkach. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i tymczasowym zamknięciem granic Straż Graniczna została wsparta przez żołnierzy 6 Brygady Powietrznodesantowej, w skład której wchodzi dowodzony przez podpułkownika Kamila Sworackiego 6 Batalion Powietrznodesantowy z Gliwic. Od 17.03. żołnierze jednostki kwaterują w Gorzycach, wspierając działania Straży Granicznej na granicy z Czechami. Gmina zapewnia kwaterunek w jednym z obiektów użyteczności publicznej – udzielając w ten sposób naszym żołnierzom wsparcia.

fot: UG Gorzyce