PONIŻEJ PREZENTUJEMY NAJNOWSZE ZALECENIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PARAFII NMP KRÓLOWEJ POKOJU W OLZIE

0
990

PONIŻEJ PREZENTUJEMY NAJNOWSZE ZALECENIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PARAFII NMP KRÓLOWEJ POKOJU W OLZIE

1. Kościół pozostaje otwarty – do prywatnej modlitwy.
2. Msze Święte są odprawiane według harmonogramu intencji mszalnych. Apelujemy jednak: POZOSTAŃCIE W DOMU. W kościele podczas nabożeństwa może przebywać maksymalnie 50 osób. Dajmy możliwość wzięcia udziału w Eucharystii osobom zamawiającym daną intencję – jednak także takie osoby prosimy o POZOSTANIE W DOMACH – Wasze intencje zostaną odprawione!
3. Zawiesza się służbę MINISTRANTÓW.
4. Módlmy się za wszystkich chorych, lekarzy i pielęgniarki i o ustanie epidemii – każdego dnia we własnym domu o godzinie 20:30 odmówmy modlitwę różańcową.
5. Unikajmy kontaktów z innymi osobami – podczas nabożeństwa zachowujmy odstęp minimum 1 metra, nie przekazujmy sobie Znaku Pokoju – jedynie poprzez skinięcie głową. Nie gromadźmy się przed kościołem na rozmowach.
6. Komunię Świętą przyjmujmy NA RĘKĘ!
7. Sprawy kancelarii parafialnej starajmy się załatwić telefonicznie bądź odłożyć je w czasie.
8. Dbajmy o siebie nawzajem, troszczmy się o potrzeby chorych i starszych parafian – naszych bliskich i sąsiadów. Pomóżmy tym, którzy w tym czasie nie wychodzą z domów – izolujmy się, ale nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka.

Z modlitwą – ksiądz Proboszcz