„Akcja szycia maseczek” w Gminie Gorzyce – nadal trwa. Uszyto 9 tys. maseczek.

0
1137

Aktualizacja.


O tym , że „Akcja Szycia maseczek” w Gminie Gorzyce” jest niezwykle potrzebna ,świadczy ilość obdarowanych instytucji. A lista jest naprawdę imponująca. Na dzień dzisiejszy uszytych zostało ponad 7 tys. maseczek, które zostały przekazane do :

– Szpital Górniczy w Jastrzębiu
– PSSE Województwa Śląskiego
– Rada Miasta Wodzisławia Śląskiego
– Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach
– Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
– Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krzyżowicach
– cztery jednostki OSP z terenu Gminy Gorzyce
– Szpital w Wodzisław Śląskim i Rydułtowach
– Straż Graniczna stacjonująca w Gorzyczkach i Gołkowicach
– Pogotowie Ratunkowe w Wodzisławiu Śląskim
– Ratownictwo Medyczne Firemed
– Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Wodzisławiu Śląskim
– PCK Wodzisław Śląski
– Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku
– Pogotowie Ratunkowe w Raciborzu
– Hospicjum Im. Św. Józefa w Raciborzu
– Urząd Gminy Gorzyce
– GSU- Spółka Akcyjna
– Zespół Domowej Opieki Paliatywnej- Hospicjum domowe- Rydułtowy
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach
– pielęgniarki środowiskowe, położne środowiskowe z Piekar Śląskich
– Stowarzyszenia Przyjaciół TĘCZA
– Towarzystwo im. Brata Alberta w Wodzisławiu – Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn.
– Śląskie Centrum Medyczne w Wodzisławiu Śl.
– Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach
– Policja Rogów oraz Racibórz

Ponadto przy udziale pani senator Ewy Gawędy i za pośrednictwem pana Wojewody Śląskiego rozdysponowano do różnych placówek z terenu naszego województwa 1250 szt. dostarczonych przez nas maseczek. Za całą akcją, która na początku rozpoczęła się w Czyżowicach stoi niesamowity sztab cudownych mieszkańców z całej naszej Gminy, którzy szyją maseczki, kroją materiały i dostarczają do potrzebujących. A jest ich już ponad setka i ciągle przybywa. Maseczkowej Akcji przewodzą koordynatorzy w osobach: sołtysa Czyżowic- Daniela Kurasza, radnych- Magdaleny Sieńko, Dominiki Burkiewicz-Dzumyk i Moniki Zając, prezesa Stowarzyszenia Aktywna Olza -Lucyny Gajdy i kierownika świetlicy w Osinach -Moniki Jokel oraz członkini KGW z Czyżowic- Anny Skoczeń . Dzięki wielkiemu zaangażowaniu tylu osób możemy choć trochę pomóc placówkom w tych ciężkich chwilach. Nie było by to jednak możliwe bez wsparcia finansowego i rzeczowego, które otrzymaliśmy z różnych źródeł.

Z tego miejsca serdeczne podziękowania kierujemy do:

– Fundacji JSW
– GSU- Spółka Ubezpieczenia
– Urzędu Gminy Gorzyce
– Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego “Matex” z Czyżowice
– MK „Maryla” z Godowa
– Firmy Politan
– portalu e-gorzyce.pl
– OSP Gorzyczki

Podziękowania należą się także indywidualnym darczyńcom, którzy przekazali materiały.
A jest ich bardzo dużo i nie sposób wszystkich tutaj wymienić.
Równocześnie z akcją szycia maseczek, Radni naszej Gminy Gorzyce przeprowadzili wśród siebie zbiórkę pieniędzy, które wspólną decyzją w całości zostaną przeznaczone na DPS w Gorzycach. Uzbierana kwota to 10 tys. zł i zgodnie ze zgłoszonym przez kierownictwo DPS zapotrzebowaniem, środki te są wykorzystywane na bieżąco na zakup kombinezonów ochronnych, rękawiczek lateksowych lub nitrylowych, ochraniaczy na obuwie oraz środków dezynfekujących.
„Dziękuję wszystkim radnym za otwartość serc i swoich portfeli, za to że pozytywnie zareagowali na mój apel. Dziękuję Panu wójtowi, który również dołożył swoją “cegiełkę” w naszej zbiórce. Warto podkreślić, że reakcja radnych była natychmiastowa, bo kwota  10 tys. zł.  spłynęła na specjalne konto w ciągu zaledwie 3 dni. Część środków została już wykorzystana na zakup środków dezynfekujących, kombinezonów i rękawiczek ochronnych. Na początku braliśmy pod uwagę również inne jednostki, którym chcieliśmy udzielić wsparcia, jednak ostatecznie zdecydowaliśmy się przekazać większe środki dla jednej jednostki która działa na terenie Gminy Gorzyce i w której przebywają osoby starsze, czyli osoby z podwyższonej grupy ryzyka. Chciałbym też podkreślić zaangażowanie, pomysłowość i poświęcenie tych radnych, którzy czynnie uczestniczą w akcji szycia maseczek. Osoby te od samego początku, aż po dzień dzisiejszy angażują swoje siły, środki i poświęcają swój wolny czas. Osobą tym należą się ogromne słowa uznania i podziękowania” – mówi przewodniczący Rady Gminy Gorzyce- Piotr Wawrzyczny. A inicjatorzy dodają, że akcja będzie trwała tak długo, dopóty będzie potrzeba i nie zabraknie ludzi chętnych do pomagania. Ale o to się nie ma co martwić, bo ludzi o wielkich sercach w naszej Gminie nie brakuje.

D. Burkiewicz-Dzumyk, M.Sieńko