Gmina Gorzyce- Koronawirus . Aktualizacja 04.04.2020 Wójt Gminy Gorzyce – nie wyrażam zgody na “baraszkowanie” na ośrodkach wypoczynkowych.

1
6275

04.04.2020

Moi Drodzy, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną, nie wyrażam zgody na “baraszkowanie” na ośrodkach wypoczynkowych. Życie i zdrowie naszych Mieszkańców najważniejsze. Szanowni Dzierżawcy – NIE BĘDZIE WODY. Pozostajecie w miejscach zamieszkania – Jastrzębiu Zdroju czy Wodzisławiu Śląskim. Ponieważ w dniu dzisiejszym odbyłem kilka bardzo stanowczych rozmów podaję podstawy prawne!!!!!!:

§ 5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. ZAKAZUJE SIĘ na obszarze Rzeczypospolitej Pol-skiej PRZEMIESZCZANIA się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub pro-wadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspól-nym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

NA MOJĄ PROŚBĘ – wzmożone patrole POLICJI!!! W trosce o nasze zdrowie.

źródło: profil FB Daniel Jakubczyk Wójt Gminy Gorzyce

3.04.2020
Zespół Poradni Specjalistycznych zawiesza czasowo działanie

Z dniem 3 kwietnia 2020 r. czasowo zawiesza się udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Poradni Specjalistycznych w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim do odwołania.

Zespół Poradni Specjalistycznych zawiesza czasowo działanie

Powyższe podyktowane jest uzyskaniem pozytywnych wyników testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu oraz pacjentów oraz wiążącą się z tym koniecznością przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego celem zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

Pacjenci wymagający pilnej porady lekarskiej proszeni są o zwrócenie się do poradni specjalistycznych znajdujących się w ościennych ośrodkach.
źródło;nowiny.pl

3.04.2020
W nocy dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim potwierdził, że rośnie liczba zakażonych osób w wodzisławskiej lecznicy.

– Na obecną chwilę jest to 45 osób: 20 pacjentów i 25 osób z personelu szpitala – mówi Krzysztof Kowalik.

źródło: https://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,rosnie-liczba-zakazonych-w-wodzislawskim-szpitalu,wia5-3311-21523.html

Od piątku kwarantanna także dla osób pracujących w Czechach
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

– Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP – informuje Alina Kucharzewska, rzecznik prasowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Biedronka Gorzyce wprowadza przerwę techniczną.
W trosce o bezpieczeństwo nowe godziny otwarcia Biedronki w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 29
07.00-21.00 przerwa techniczna od 13.30 do 14.30

Szczepienie psów – przełożone!

Gabinety Weterynaryjne: PRO-AGRO-VET lek. wet. Jan Skrzypiec oraz ZWIERZAKOWO lek. wet. Beata Mazur zawiadamiają, że obowiązkowe szczepienie psów przeciw wściekliźnie, odbywające się co roku na początku miesiąca kwietnia odbędzie się w terminie późniejszym, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Karty płatnicze – limit podniesiony do 100zł bez PIN.

Limit dla transakcji zbliżeniowych Visa i Mastercard bez podawania PIN-u zostanie podniesiony do 100 zł. Zmiany zaczną obowiązywać jeszcze w tym tygodniu. Dotychczas obowiązujący w Polsce limit wynosił 50 zł.

Visa podnosi limit 19 marca. W przypadku Mastercard zmiany wejdą w życie 20 marca o północy.

17.03.2020 Tauron zamyka biura dla petentów


„CZYSTE POWIETRZE”
W GORZYCACH

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, dyżury w ramach „Czystego Powietrza” zostają zawieszone do odwołania.

16.03.2020 Zmianie uległy terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych…
UWAGA KOMUNIKAT!
W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ ZAGROŻENIA COVID-19 ORAZ W TROSCE O DOBRO MIESZKAŃCÓW, JAK I PRACOWNIKÓW FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY WÓJT GMINY GORZYCE INFORMUJE, IŻ ZMIANIE ULEGŁY TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH ORAZ OPON SPOD NIERUCHOMOŚCI
NOWE TERMINY ZBIÓREK DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

OSINY, BEŁSZNICA, BLUSZCZÓW – 10.07.2020R.
ROGÓW – 07.08.2020R.
ODRA, OLZA, UCHYLSKO – 21.08.2020R.
GORZYCE – 04.09.2020R.
POZOSTAŁE TERMINY ZBIÓREK NA TĘ CHWILĘ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

16.03.2020 Sklep Elemele skraca czas otwarcia

⚠️⚠️ Uwaga ⚠️⚠️
W związku z zaistniałą sytuacją sklep Elemele w Gorzycach czynny do godziny 16 ❗❗

Internet NOVOS – KORONAWIRUS – ZMIANY W FUNKCJONOWANIU FIRMY

UWAGA OSOBY PODLEGAJĄCE KWALIFIKACJI
16.03.2020

Ze względu na zagrożenie koronawirusem, działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej zostaje zakończona, tym samym tracą ważność wezwania wystawione na dni od 16 marca 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

***link zawieszenie kwalifikacji wojskowej***

W linku pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstrzymaniu kwalifikacji wojskowej.

16.03.2020 Zmiany w kursowaniu PKS

Zawieszenie linii 32 i 42, wszystkich kursów w sobotę i niedzielę oraz po 16:00 to najważniejsze zmiany w komunikacji powiatowej obsługiwanej przez PKS w Raciborzu, jakie wejdą w życie od wtorku 17 marca w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego.

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego od 17 marca 2020 r. (wtorek) nastąpi dalsze ograniczenie kursowania autobusów w komunikacji powiatowej na terenie powiatu wodzisławskiego. Całkowitemu zawieszeniu ulega linia nr 32 relacji Wodzisław Śl. – Uchylsko i 42 relacji Wodzisław Śl. – Buków.

Natomiast autobusy na liniach: 33 (Wodzisław Śl. – Odra), 34 (Wodzisław Śl. – Bluszczów), 36 (Wodzisław Śl – Jastrzębie-Zdrój), 38 (Wodzisław Śl. – Gołkowice), 40 i 41 (Wodzisław Śl. – Racibórz) będą kursować jak w dni wolne od nauki szkolnej do 16:00 (czas rozpoczęcia kursu na początkowym przystanku).

Komunikacja powiatowa nie będzie kursować w sobotę i niedzielę.

Prosimy pasażerów o bieżące śledzenie stron internetowych powiatu lub PKS Racibórz sp z o.o., na których będą podawane dalsze bieżące komunikaty dotyczące ograniczeń lub przywrócenia komunikacji.

16.03.2020 Tartak EUROCLAS wstrzymuje sprzedaż detaliczna.

16.03.2020 KSRG OSP Czyżowice

UWAGA!!!
W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach informuję, iż Walne Zebranie, które miało się odbyć dnia 21.03.2020r. zostało odwołane.

16.03.2020 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Rogów

15.03.2020 Targ w Wodzisławiu nieczynny!

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, targowisko znajdujące się przy ul. Bogumińskiej 12 (obok Stadionu Miejskiego) będzie nieczynne 16, 19 i 23 marca br. Koniecznie podajcie dalej tę wiadomość.

Aktualizacja 15.03.2020. UG zamknięty dla petenta.

15.03.2020 r.Granica zamknięta. Kotrola Graniczna.

‼️WAŻNE‼️

⚠️W związku z zagrożeniem epidemicznym od północy 15 marca został ograniczony ruch na polskiej granicy. Cudzoziemcy będą wpuszczani do Polski tylko w wyjątkowych przypadkach. Wszyscy przekraczający polską granicę będą przechodzić kontrolę sanitarną. Obowiązywać będzie także 14-dniowa kwarantanna.

⚠️W województwie śląskim, granice będzie można przekroczyć całodobowo jedynie w 4 miejscach:

– Cieszyn – Český Tĕšín (Most Przyjaźni) – tylko ruch pieszy
– Cieszyn – Chotĕbuz (S52)
– Gorzyczki – Autostrada A1
– Nowe Chałupki – DK 78

Pozostałe drogi przecinające granicę państwa zostają zablokowane.

⚠️Do Polski będą mogli wjechać jedynie:

– obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
– cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
– szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
– cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
– cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

⚠️Kontroli sanitarnej będzie poddana każda osoba przekraczająca polską granicę. Tak jak dotychczas służby medyczne lub strażacy będą dokonywać pomiaru temperatury. Na granicy wewnętrznej funkcjonariusze będą odbierać od podróżnych karty lokalizacji oraz weryfikować zawarte w nich informacje z dokumentami tożsamości.

⚠️Wszyscy przyjeżdżający do Polski zostaną poddani kontroli sanitarnej i zarejestrowani. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zostaną także poinformowani o obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie. Obowiązkowej kwarantannie nie muszą poddawać się:

– osoby mieszkające w Polsce, które pracują w kraju sąsiednim i regularnie przekraczają granicę;
– cudzoziemcy mieszkający w kraju sąsiednim, którzy pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
– kierowcy wykonujący zawodowo transport towarowy.
Poczta Polska.
Zmiany w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego


Poczta Polska wprowadza zmiany w świadczonych usługach. Spółka jest w stałym kontakcie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Polaków.

Od najbliższego poniedziałku (16.03. br.) w związku z zawieszeniem transportu lotniczego Poczta wstrzymuje przyjęcia przesyłek do innych krajów. Wprowadzone zostają zmiany w organizacji pracy placówek pocztowych:

godziny pracy placówek w dni robocze ulegają skróceniu do 6 godzin, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14-20 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę, także pozostałe placówki czynne dotychczas w soboty będą obsługiwać klientów przez trzy godziny – szczegółowe informacje o czasie pracy poszczególnych placówek można sprawdzić na www.poczta-polska.pl,
praca placówek całodobowych zostaje skrócona, placówki te będą czynne przez 7 dni w tygodniu od godz. 8 .00 do 20.00,
punkty obsługi klienta w Galeriach Handlowych będą nieczynne.
Organizacja obsługi klienta w placówkach pocztowych będzie oparta o zasadę, że przy każdym czynnym okienku może przebywać jedna osoba. Szczegółowe informacje zostaną umieszczane na drzwiach wejściowych. Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników w placówkach zostały już wprowadzone tzw. STREFY OCHRONNE w bezpośredniej obsłudze klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się na podłodze taśmą także w trakcie obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty.

Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo – emerytalnych.

Dla osób objętych kwarantanną, a pobierających te świadczenia zostaną wdrożone szczególne procedury, Spółka jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie.

Płyny dezynfekcyjne i rękawiczki oraz dodatkowe środki dla pracowników zostały już zakupione, w weekend trwa ich dystrybucja, aby środki te najpóźniej w poniedziałek trafiły do wszystkich pracowników mających kontakt z klientami.

14.03.2020Mrówka Czyżowice – Mixpol·

W związku z występującym zagrożeniem, dot. zakażenia koronowirusem COVID-19 od 14.03.2020 (sobota) do odwołania akceptujemy wyłączenie transakcje bezgotówkowe (karta płatnicza itd.)

14 -15 marca 2020r. – Restauracja Barbarossa tylko jedzenie na wynos. Odbiór własny.

Drodzy goście BARBAROSSY.

Jak zapewne wszyscy już wiedzą, możemy oferować Wam nasze Dania , sałatki i Pizze tylko i wyłącznie na wynos. Będziemy robić wszystko z najwyższa starannością żebyście byli Państwo zadowoleni .

Nasz lokal posiada procedurę HACCP, która gwarantuje szczególne środki ostrożności.
Tych z Państwa, którzy zamówią jedzenie na wynos z odbiorem własnym – nie pobieramy opłaty za opakowanie.

Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem ; 32 723 29 88 , 693 656 282 .

Całe Menu dostępne na stronie internetowej
www.barbarossa-gorzyce.eatbu.com lub na Facebooku Barbarossa Gorzyce w zakładce MENU !

PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI PŁACENIA KARTĄ ‼️

14.03.2020
PONIŻEJ PREZENTUJEMY NAJNOWSZE ZALECENIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PARAFII NMP KRÓLOWEJ POKOJU W OLZIE

1. Kościół pozostaje otwarty – do prywatnej modlitwy.
2. Msze Święte są odprawiane według harmonogramu intencji mszalnych. Apelujemy jednak: POZOSTAŃCIE W DOMU. W kościele podczas nabożeństwa może przebywać maksymalnie 50 osób. Dajmy możliwość wzięcia udziału w Eucharystii osobom zamawiającym daną intencję – jednak także takie osoby prosimy o POZOSTANIE W DOMACH – Wasze intencje zostaną odprawione!
3. Zawiesza się służbę MINISTRANTÓW.
4. Módlmy się za wszystkich chorych, lekarzy i pielęgniarki i o ustanie epidemii – każdego dnia we własnym domu o godzinie 20:30 odmówmy modlitwę różańcową.
5. Unikajmy kontaktów z innymi osobami – podczas nabożeństwa zachowujmy odstęp minimum 1 metra, nie przekazujmy sobie Znaku Pokoju – jedynie poprzez skinięcie głową. Nie gromadźmy się przed kościołem na rozmowach.
6. Komunię Świętą przyjmujmy NA RĘKĘ!
7. Sprawy kancelarii parafialnej starajmy się załatwić telefonicznie bądź odłożyć je w czasie.
8. Dbajmy o siebie nawzajem, troszczmy się o potrzeby chorych i starszych parafian – naszych bliskich i sąsiadów. Pomóżmy tym, którzy w tym czasie nie wychodzą z domów – izolujmy się, ale nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka.

Z modlitwą – ksiądz Proboszcz

13.03.2020 UWAGA MIESZKAŃCY!!! PSZOK Nieczynny!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, informujemy, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach będzie nieczynny do odwołania.

13.03.2020 Pływalnia Nautica – Ważny komunikat
Szanowni Państwo.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce w związku z zapowiedzią wydania rozporządzenia o ustanowieniu stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium kraju i jednocześnie nikłym zainteresowaniem klientów informujemy, że zespół boisk Orlik oraz pływalnia będą od godz 12:00 dnia 13.03.2020r niedostępne dla klientów do odwołania. Wszelkie aktualizacje będziemy publikować na bieżąco w social mediach oraz na stronie
www.nautica-gorzyce.pl

13.03.2020 OSP Gorzyczki odwołuje zebranie sprawozdawcze.

Zarząd OSP Gorzyczki informuje członków wspierających oraz sympatyków naszej jednostki w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem pragniemy poinformować , iż walne zebranie sprawozdawcze OSP Gorzyczki, które miało się odbyć w dniu 28.03.2020 zostaje odwołane

13.03.2020 PILNE!!! Czesi zamykają granice

Od północy z niedzieli na poniedziałek zakaz wjazdu dla wszystkich obcokrajowców do Republiki Czeskiej oraz zakaz wyjazdu z kraju dla Czechów – poinformował właśnie minister spraw wew. Jan Hamáček.
Zakaz nie będzie obowiązywał osób pracujących na pograniczu – dojeżdżających do 50 km (potrzebne potwierdzenie od pracodawcy!).
Do kraju będą mogli wrócić obcokrajowcy posiadający zezwolenie na pobyt (povolený pobyt).


13.03.2020 Dyspensa metropolity Katowickiego

13.03.2020 Apel wójta Gminy Gorzyce

Szanowni Państwo, Moi Drodzy

w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo,
mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w kraju informuję, że:

ODWOŁANIU uległy wszystkie zebrania, spotkania, imprezy, wydarzenia sportowe, rekreacyjne i kulturalne, których organizatorem jest nasza gmina (jednostki organizacyjne). Analogiczne decyzje rekomendujemy też innym podmiotom.

I. W OGRANICZONYM ZAKRESIE działają (ograniczamy kontakt osobisty, godziny pracy nie uległy zmianie):

URZĄD GMINY – prosimy o ograniczenie osobistych wizyt wyłącznie do wizyt koniecznych!!! Zalecane jest załatwianie wszelkich spraw urzędowych drogą elekroniczną. Zachęcamy Państwa do kontaktu w prowadzonych sprawach poprzez korespondencję tradycyjną lub elektroniczną, a także kontakt telefoniczny
Telefon 32 45 13 056, gorzyce@gorzyce.pl,
adres ePUAP: /2415062/skrytka
Prosimy o wstrzymanie się ze składaniem wniosków w sprawach, które nie są konieczne do załatwienia w najbliższym czasie, a wymagają bezpośredniego kontaktu. Odwołane zostają umówione spotkania i oględziny.

URZĄD STANU CYWILNEGO – ograniczamy udział w ceremonii zawarcia związku małżeńskiego do osób zawierających związek małżeński i ich świadków. Zawieszamy także odwiedziny Jubilatów.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – zalecane jest załatwianie wszelkich spraw urzędowych drogą elekroniczną. Zachęcamy Państwa do kontaktu w prowadzonych sprawach poprzez korespondencję tradycyjną lub elektroniczną, a także kontakt telefoniczny – tel. 32 45 11 671, 32 45 14 444. Sprawy możecie załatwiać w następujący sposób:

Elektronicznie:
Za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl. Wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego lub e-dowodu (dowodu osobistego z warstwą elektroniczną)
Poprzez ePUAP – /opsgorzyce/skrytka – wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego lub e-dowodu.

Tradycyjnie:
– w wersji papierowej:
– osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej – tylko w razie konieczności
Wnioski można wysyłać również za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku nadania listu poleconego, za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę nadania, zaś w przypadku wysłania wniosku listem ekonomicznym, datą przyjęcia wniosku w urzędzie jest data wpływu do urzędu.

Ważne: Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą wpływu do OPS. Prawo do świadczeń / jego wypłata może nastąpić od miesiąca wpływu wniosku. Nie ma prawnej możliwości domagania się wypłaty świadczeń wstecz. Wszystkie wnioski i wzory dokumentów do pobrania znajdziecie na stronie OPS.

https://opsgorzyce.pl/

Każdorazowo przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem OPS.

II. ZAMKNIĘTE dla Klienta są:

1. Gminna Biblioteka Publiczna (w tym filie), tel. 32 45 12 110
2. Gminne Centrum Kultury (w tym ośrodki i świetlice), tel. 32 45 11 687
3. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza (w tym filie), tel. 32 45 14 058
4. Klub Seniora w Bełsznicy
5. GOTSiR Nautica – tel. 32 45 14 634
6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – tel. 32 45 13 056

W razie konieczności prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną. Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w tych jednostkach wyłącznie do wizyt koniecznych.

III. ZAWIESZONO zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach (decyzja MEN)
– kadra pedagogiczna nie świadczy pracy, pozostaje w gotowości
– administracja jednostek funkcjonuje w zakresie koniecznym – mającym na celu zapewnienie ciągłości działania – zakres określa dyrektor jednostki.
– w sytuacjach koniecznych prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Apeluję w miarę możliwości o pozostanie w domu, unikanie dużych skupisk ludzkich. Mając na uwadze wspólne dobro nas wszystkich wierzę w Państwa rozsądek i zrozumienie. Przepraszam za niedogodności, pozostaję oczywiście do Waszej dyspozycji

Daniel Jakubczyk, wójt gminy

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza
12.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że 12 i 13 marca 2020r. Świetlica Profilaktyczno ? Wychowawcza w Gorzyczkach prowadzi działania opiekuńcze, natomiast od 16 marca do 25 marca 2020r działalność Świetlicy jest zawieszona.

12/03/2020
INFORMACJA O TYMCZASOWYM ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GORZYCACH

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 i wydaniem oficjalnego komunikatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zawieszeniu działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, działalność placówek w tym: Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, tj.
Ośrodka Kultury w Czyżowicach
Ośrodka Kultuy w Gorzycach
Ośrodka Kultury w Olzie
Świetlicy Wiejskiej w Bełsznicy
Świetlicy Wiejskiej w Gorzyczkach
Świelticy Wiejskiej w Rogowie
Świetlicy Wiejskiej w Odrze
Świetlicy Wiejskiej w Osinach
Świetlicy Wiejskiej w Uchylsku
Biura Redakcji Miesięcznika “U nas”
Punktu Informacji Turystycznej

ZOSTAJE ZAWIESZONA od 12 do 25 marca br.

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Gorzycach oraz jednostkach organizacyjnych do niezbędnego minimum.
W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami.

Wójt Gminy – Daniel Jakubczyk

“CZYSTE POWIETRZE” W GORZYCAch
W związku z sytuacją występowania koronowirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, dyżury “Czystego powietrza” zostają zawieszone do odwołania.

Uwaga członkowie Klubu Senior
Informujemy, że w związku z ograniczeniem ryzyka zakażeniem koronawirusem z dniem 12 marca 2020 r. (do odwołania) zawieszamy działalność Klubu Seniora ?Senior+? w Bełsznicy przy ul. Raciborskiej 53.

1 KOMENTARZ