Maseczka dla Seniora!

0
690

Maseczka dla Seniora!
Szanowni Państwo, od dzisiaj rusza nasza gminna Akcja „Maseczka dla Seniora”. Każdy z Mieszkańców Gminy Gorzyce, powyżej 60. roku życia otrzyma maseczkę ochronną, wielokrotnego użytku.
Seniorzy z Gminy Gorzyce otrzymają maseczki wielokrotnego użytku, które zostały uszyte przez mieszkańców naszej Gminy w ramach społecznej „Akcji szycia maseczek”. Rozdysponowanych zostanie ponad 5 tysięcy maseczek. Trafią one w najbliższych dniach do seniorów za pośrednictwem strażaków z OSP, a zostały spakowane przez pracowników Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach. Sama akcja społeczna szycia maseczek ruszyła z początkiem marca i była jedną z pierwszych w naszym powiecie. Swój początek miała w Czyżowicach w Kole Gospodyń Wiejskich.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób o dobrych sercach, szybko przerodziła się w akcję na całą Gminę . Przewodzą jej koordynatorzy w osobach: sołtysa Czyżowic- Daniela Kurasza, radnych- Magdaleny Sieńko, Dominiki Burkiewicz-Dzumyk i Moniki Zając, prezesa Stowarzyszenia Aktywna Olza -Lucyny Gajdy i kierownika świetlicy w Osinach -Moniki Jokel oraz członkini KGW z Czyżowic- Anny Skoczeń . Dzięki uszytym maseczkom, których ilość przekroczy za niedługo 16 tysięcy, możliwa była pomoc wielu placówkom i instytucjom, takim jak:

– Szpital Górniczy w Jastrzębiu

– PSSE Województwa Śląskiego

– Rada Miasta Wodzisławia Śląskiego

– Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach

– Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

– Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krzyżowicach

– cztery jednostki OSP z terenu Gminy Gorzyce

– Szpital w Wodzisław Śląskim i Rydułtowach

– Straż Graniczna stacjonująca w Gorzyczkach i Gołkowicach

– Pogotowie Ratunkowe w Wodzisławiu Śląskim

– Ratownictwo Medyczne Firemed

– Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Wodzisławiu Śląskim

– PCK Wodzisław Śląski

– Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku

– Pogotowie Ratunkowe w Raciborzu

– Hospicjum Im. Św. Józefa w Raciborzu

– Urząd Gminy Gorzyce

– Zespół Domowej Opieki Paliatywnej- Hospicjum domowe- Rydułtowy

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

– pielęgniarki środowiskowe, położne środowiskowe z Piekar Śląskich

– Stowarzyszenie Przyjaciół TĘCZA

– Towarzystwo im. Brata Alberta w Wodzisławiu – Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn

– Śląskie Centrum Medyczne w Wodzisławiu Śl.

– Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach

– Policja Rogów oraz Racibórz

Przy udziale pani senator Ewy Gawędy i za pośrednictwem pana Wojewody Śląskiego rozdysponowano 1250 sztuk uszytych w ramach tej akcji maseczek, które trafiły do różnych placówek z terenu naszego województwa. Koordynatorzy akcji zgodnie podkreślają, że pomoc tym wszystkim placówkom nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego i rzeczowego. Kierują ogromne podziękowania dla Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która przekazała na ten cel 12 tysięcy złotych. Kolejnym sponsorem są GSU Ubezpieczenia, które przekazały na ten cel 5 tysięcy złotych . Akcję finansowo wsparli także: Urząd Gminy Gorzyce, OSP Gorzyczki, portal e-gorzyce.pl, radny powiatowy Janusz Ballarin. Nie zabrakło również darczyńców, którzy przekazali materiały oraz środki ochrony osobistej tj. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Matex” z Czyżowic, MK Maryla z Godowa i Firma Politan Sp. z o.o. S.K.A .

Największe wyrazy uznania należą się tym, którzy są cichymi bohaterami tej akcji. To mieszkańcy Gminy Gorzyce – społecznicy, ludzie o wielkich sercach, którzy w zaciszu swoich domów cięli materiały i szyli maseczki oraz wolontariusze kierowcy.

Wójt Gminy Gorzyce bardzo dziękuje wszystkim za zaangażowanie i poświęcenie w Akcję szycia maseczek. Jest to reakcja na potrzeby, które niespodziewanie wyniknęły w obliczu pandemii i nasi mieszkańcy solidarnie temu odpowiedzieli.