Gmina Gorzyce zakupiła 142 laptopy dla szkół podstawowych .

0
821

Jak informuje oficjalna strona UG Gorzyce

Zakupiono nowy sprzęt za ponad 400 tys zł. Wniosek Gminy Gorzyce w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – znalazł się już w dniu 2.04.2020 r. na liście 33 wybranych do dofinansowania.

Wnioskowane i przyznane dofinansowanie wyniosło 80.000 zł, środki zostały przeznaczone na zakup laptopów do realizacji zadań oświatowych dla największych szkół podstawowych w Czyżowicach, Gorzycach, Rogowie i Turzy Śl. – po 10 sztuk laptopów.

Ponieważ w ocenie wójta i rady gminy wszyscy uczniowie z terenu naszej gminy powinni mieć równy dostęp do oświaty wójt podjął szybką decyzję o dodatkowym zakupie laptopów dla pozostałych szkół podstawowych – w celu bieżącego umożliwienia potrzebującym uczniom zdalnej nauki.

Po zakończeniu nauki zdalnej laptopy wrócą do szkół i stanowić będą wyposażenie nowych i nowoczesnych pracowni komputerowych. TYM SAMYM wymienimy sprzęt we wszystkich pracowniach komputerowych na nowy!!!

ŁĄCZNIE ZAKUPIono 142 sztuki laptopów!
Liczba laptopów zakupiona z budżetu Gminy Gorzyce:
1. SP Rogów – 14 sztuk laptopów.
2. SP Gorzyce – 4 sztuki laptopów.
3. SP Turza Śl. – 14 sztuk laptopów.
4. SP Czyżowice – 14 sztuk laptopów.
5. SP Bluszczów – 18 sztuk laptopów.
6. SP Gorzyczki – 14 sztuk laptopów.
7. SP Olza – 24 sztuki laptopów.

Na zakup nowego sprzętu przeznaczyliśmy łącznie 411 000 zł, z czego 80 000 zł w ramach programu.