Odbiór śmieci – Mieszkańcu masz pomysł, zgłoś go urzędu Gminy Gorzyce do 22 czerwca 2020r.

0
881

Na najbliższym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 22.06.2020 r., a następnie na sesji Rady Gminy Gorzyce w dniu 25.06.2020 r. będą procedowane między innymi uchwały związane z GOSPODARKĄ ODPADAMI na terenie Gminy Gorzyce.
Uchwały te dotyczą: regulaminu utrzymania czystości i porządku, a także szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W trakcie dyskusji chcemy przeanalizować i rozważyć wszystkie uwagi naszych Mieszkańców. Prosimy o ich przesyłanie do dnia 22.06.2020 r. na adres mailowy wojt@gorzyce.pl;

Tu czytaj cały artykuł. na stronie UG Gorzyce