Rzeka Odra przekroczyła ostrzegawczy (+36 cm), jednak poziom wody opada – tabele z pomiarami stanu wód.

0
1889

Rzeka ODRA

*****Stany i przepływy cieków wodnych.*****

fot. Pow. raciborski