Wieści z XX sesji RG Gorzyce – Absolutorium dla Daniela Jakubczyka.

0
821

*******e-sejsa, zobacz nagranie z XX sesji RG Gorzyce******

Podczas czwartkowego posiedzenia XX sesji RG Gorzyce, radni podjęli kilka ważnych uchwał. Najważniejszą było udzielenie absolutorium wójtowi gminy Gorzyce Danielowi Jakubczykowi za rok 2019.

****RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2019****

Rada gminy podjęła uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gorzyce (Bernadeta Grzegorzek – odchodzi na emeryturę)
oraz uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gorzyce (Renata Seman).

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i
zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W skrócie: Zapisy wywozu odpadów na PSZOK, worki brązowe odbiór z pod posesji co dwa tygodnie po 3 worki od kwietnia do listopada(przedłużono o jeden miesiąc )

Stanisław Zbroja odczytuje postanowienie Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium wójtowi Gminy Gorzyce

Wójt gminy Daniel Jakubczyk dziękuje radnym za udzielenie absolutorium