„CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU” – zgłoś swojego kandydata.

0
685

Redakcja oraz wydawca miesięcznika „U nas” informuje, że dnia 10 września br. upływa termin składania wniosków, o nadanie tytułu „CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU”.

Wnioski można składać:
w siedzibie redakcji gazety „U nas”
przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego)
mailowo: unasredakcja@gmail.com.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi na posiedzeniu Kapituły Tytularnej po upływie terminu zgłaszania wniosków.

O terminie i formie organizacji Gali będziemy informować w późniejszym terminie.