Jest szansa na remont kolejnego odcinka ulicy Raciborskiej (Bełsznica – Rogów).

0
1083

fot: Powiat Wodzislawski

Wiemy, które drogi Powiat zgłosi do Funduszu Dróg Samorządowych

Kontynuacja modernizacji ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl., a także kolejnego odcinka ul. Raciborskiej od Bełsznicy do Rogowa to dwie inwestycje drogowe, które władze powiatu chcą zgłosić do tegorocznego naboru wniosków o dotacje ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

– Przygotowując się do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań do FDS Zarząd Powiatu wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śl. oraz Wydziałem Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego przeanalizował, które z inwestycji mają największe szanse na uzyskanie wsparcia – tłumaczy starosta wodzisławski Leszek Bizoń. Pod uwagę brane były trzy: przebudowa kolejnego odcinka ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl., modernizacja ul. Raciborskiej od Bełsznicy do Rogowa oraz przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. 1 Maja w Gołkowicach.

Zgodnie z przeprowadzoną oceną kryteriów merytorycznych największe szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach FDS mają kontynuacje inwestycji na ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl. oraz ul. Raciborskiej. W pierwszym przypadku mowa jest o odcinku od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Kokoszycką. W ramach zadania, poza modernizacją jezdni, planowana jest budowa i przebudowa chodników, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, konserwacja murów oporowych, przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz oznakowanie przejścia dla pieszych oznakowaniem aktywnym. Szacowany koszt inwestycji to 5,2 mln zł. Planowany termin realizacji z kolei – od wiosny do jesieni 2021 r.

Przebudowa kolejnego odcinka ul. Raciborskiej ze względu na zakres i koszt planowana jest w cyklu dwuletnim (2021-2022). Modernizacja obejmie prawie dwukilometrowy fragment od miejsca zakończenia tegorocznego etapu inwestycji w Bełsznicy aż do skrzyżowania z ul. Sportową w Rogowie. W ramach zadania przewidziano obok kompleksowej przebudowy drogi również budowę i przebudowę chodników, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, renowację i przebudowę murów oporowych, przebudowę sieci elektroenergetyczne oraz wykonanie zatoki autobusowej. Szacowany koszt to 13,5 mln zł.

To jednak, czy którakolwiek z planowanych inwestycji zostanie zrealizowana, zależeć będzie od tego, czy uda się pozyskać na nią dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych i w jakiej wysokości.