Odra – Zebranie Wiejskie 05.08.2020r.

0
572

Sołectwo Odra
13 godz. ·
:::::::::::::::: INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW:::::::::::::::::::::
Sołtys Wsi ogłasza zebranie w dniu 5 sierpnia (środa) o godz 17 w Świetlicy Wiejskiej. Tematem zebrania będzie:
1. Zaległe sprawozdanie za rok 2019,
2. Podjęcie uchwał dotyczących bieżącego budżetu,
3. Podjęcie uchwały dotyczącej budżetu na rok 2021.
Ze względu na panujące zagrożenie zarażeniem wirusem
Covid-19 przypomina się mieszkańcom o konieczności używania maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego.