UG Gorzyce – Dodatkowy nabór – fotowoltaika i solary.

0
634

Wójt Gminy Gorzyce informuje o zwolnieniu się miejsc i możliwości uzyskania w 2020 roku dofinansowania na realizację inwestycji w następującym zakresie i ilości:

W przypadku, gdy złożony wniosek nie będzie się mieścił w limitach miejsc, zostanie on zwrócony na adres Inwestora.

Wnioski można składać od dnia 24.08.2020 r.
Decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.

BRAK JEST MOŻLIWOŚCI REZYGNACJI W PRZYPADKU ZAKWALIFIKOWANIA WNIOSKU DO REALIZACJI!

Wykonanie zadania będzie możliwe po podpisaniu umowy z Gminą Gorzyce
i powinno nastąpić w terminie do 31 października 2020 roku (protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę wraz z zapłaconą fakturą).

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta

Regulamin, w którym zawarte są szczegółowe informacje oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15.