DODATKOWY NABÓR NA ROK 2020

0
163

DODATKOWY NABÓR NA ROK 2020

Wójt Gminy Gorzyce informuje o zwolnieniu się miejsc i możliwości uzyskania w 2020 roku dofinansowania na realizację inwestycji w następującym zakresie i ilości: Zabudowa kotła węglowego z automatycznym załadunkiem lub kotła opalanego biomasą – 5 + 1 rezerwowy; zabudowa kotła gazowego – 2.
W przypadku, gdy złożony wniosek nie będzie się mieścił w limitach miejsc, zostanie on zwrócony na adres Inwestora.

Wnioski można składać od dnia 25.09.2020 r.

Decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.

BRAK JEST MOŻLIWOŚCI REZYGNACJI W PRZYPADKU ZAKWALIFIKOWANIA WNIOSKU DO REALIZACJI!

Wykonanie zadania będzie możliwe po podpisaniu umowy z Gminą Gorzyce i powinno nastąpić w terminie do 31 października 2020 roku (wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do zgłoszenia zakończenia modernizacji datowane nie później niż na 31.10.2020 r.).

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta

Regulamin, w którym zawarte są szczegółowe informacje oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15 lub w Biuletynie Informacji Publicznej