Konkurs plastyczny “Geometryczne Fantazje”

0
205

Konkurs plastyczny “Geometryczne Fantazje”

Promocja Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach promocja.gck@gorzyce.pl

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach ogłasza konkurs plastyczny “GEOMETRYCZNE FANTAZJE”!
Przedmiotem konkursu jest stworzenie abstrakcyjnej pracy plastycznej z użyciem bliżej nieokreślonych form geometrycznych. Prace powinny być inspirowane twórczością malarza Józefa Sowady.
Sugerujemy szerokie formy ekspresji artystycznej (malarstwo, rysunek, grafika, collage).
Praca powinna być wykonana na papierze w maksymalnym formacie A3.
Konkurs skierowany jest do dzieci oraz młodzieży szkół podstawowych z Gminy Gorzyce
Prace powinny być dostarczone do 30.10.2020 r. do godz. 12.00 do Ośrodka Kultury w Olzie – tel. kont. 32 4511 112.
Bardzo prosimy o promocję tego konkursu.