Budowa kanalizacji w naszej gminie idzie pełną parą.

0
726

fot:Daniel Jakubczyk/FB

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kilku sołectwach naszej gminy.

Łączna wartość inwestycji wynosi prawie 30 mln zł. Powstaje 20 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej.
Podłączymy 480 budynków.

GORZYCE: Wykonawca – Technical Solutions, inwestorem PWiK. Wartość inwestycji – 12,5 mln zł. Zadanie jet dofinansowane z Funduszu Spójności. Zakres: budowa 9,02 km sieci kanalizacji sanitarnej, podłączenie około 250 budynków, modernizacja 3,3 km sieci wodociągowej; odtworzenie nawierzchni: ul. Akacjowa, Bogumińska, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Kościelna, Kozielska, Ogrodowa, Piaskowa, Raciborska, Rybnicka, Strażacka, Stawowa, Wiejska, Wierzbowa, Zamkowa.

OLZA: Wykonawca – AWT Rekultivace A.S. Havířov – Prostřední Suchá, inwestorem PWiK. Wartość – 15,5 mln zł, współfinansuje je gmina Gorzyce. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności. Zakres: budowa 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompowni, podłączenie ponad 200 budynków, przebudowę sieci wodociągowej o długości 7,3 km i przyłączy o długości 2,5 km, remont 0,5 km kanalizacji deszczowej (rejon ul.: Bogumińskiej, Dworcowej, Kościelnej, Słonecznej, Stawowej, Szkolnej, Wiejskiej, Wierzbowej, Zwycięstwa). Dodatkowo przy współpracy gminy z Gazownią planowana jest gazyfikacja tej części sołectwa.

TURZA ŚLĄSKA: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej w okolicach ul. 27 marca, Powstańców i Tysiąclecia – ponad 2 km, podłączenie ponad 30 gospodarstw. Wartość – ponad 1,2 mln zł.
Po zakończeniu robót kanalizacyjnych odtwarzamy również nawierzchnie jezdni – najczęściej na całej szerokości. Zadania w Gorzycach, Olzie i Rogowie zakończą się w 2021 r.

ROGÓW: Pozyskane przez gminę w 2020 r. dofinansowanie w kwocie 375 500 zł. umożliwi rozbudowę istniejącej (poprzednie zadanie zakończone w 2019 r.) sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie w okolicach ul. Rogowiec zostanie zrealizowane do listopada 2021 r. Jego całkowita wartość kosztorysowa wynosi ponad 751 tys. zł. Powstanie 620 m kanalizacji, przyłącza do sieci uzyska 16 gospodarstw domowych.

fot:Daniel Jakubczyk/FB