Gmina Gorzyce wśród 100 najlepszych w Polsce!

0
318

Na 1537 gmin wiejskich zajęliśmy 80. miejsce.

Fachowcy porównali i ocenili działania władz wszystkich polskich samorządów

Ranking Samorządów “Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z bardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 16 lat Redakcja ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, wyłania i pokazuje te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.
Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz samorządy. Kryteria oceny stanowi około 50 wskaźników.

W zestawieniu oceniane są wszystkie miasta i gminy w Polsce. Zdaniem Autorów zestawienia “na miano laureatów zasługuję wszyscy, którzy znaleźli się w najlepszej setce w swojej kategorii”.

Autorzy badań oceniają i porównują m.in. trwałość ekonomiczno-finansową (zdolność do zwiększania dochodów własnych i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywność zarządzania finansami) oraz trwałość społeczną (jakość życia mieszkańców, budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego).

Poddano porównaniu twarde dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację) oraz ich mierzalne efekty (np. miejsca dla dzieci w przedszkolach), oraz tzw. działania miękkie.

Miejsca gmin (w pierwszej setce) z powiatu wodzisławskiego:
45 Mszana
59 Lubomia
80 Gorzyce