Gorzyce. Radni jednak ulegną – nie będzie podwyżek podatków?

0
900

Fot: To Piotr Lubszczyk złożył wniosek formalny o nie podwyższaniu stawek podatku.

Info z posiedzenia wspólnych komisji RG Gorzyce(26.11)

Czy radni ulegli presji publicznej?

Jeszcze tydzień temu część radnych była za podniesieniem stawek podatku od nieruchomości o 3,9% lub o 5%, jednakże
wszystko wskazuje na to że: radni gminy Gorzyce ulegli (wystraszyli się?) presji opinii publicznej (komentarze na portalach społecznościowych) i grupie przedsiębiorców (np: przedstawicieli firm podczas posiedzenia komisji) w sprawie podniesienia wysokości podatków od nieruchomości na rok 2021.

W związku z powyższym Komisje RG po wysłuchaniu wszystkich argumentów, w wyniku głosowania: za – (jednomyślnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek formalny radnego Piotra Lubszczyka o pozostawienie wysokości podatku na obowiązujących stawkach z 2020 roku.

Teraz to już tylko formalność, podczas poniedziałkowej sesji radni przegłosują stosowną uchwałę rady gminy Gorzyce o nie podwyższaniu stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zasad poboru tego
podatku od osób fizycznych.