Harmonogram odbioru śmieci i zmiany w PSZOK (jedynie po rezerwacji terminu) na rok 2021

0
4950

Harmonogram odbioru śmieci w 2021 roku

https://www.gorzyce.pl/aktualnosci/index/Harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-z-nieruchomosci-zamieszkalych-w-zabudowie-jednorodzinnej-w-roku-2021/idn:103

Zmiany funkcjonowaniu PSZOK od 2021 r.

Drodzy Mieszkańcy, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom od stycznia 2021 r. na PSZOK w Gorzycach będzie można oddać odpady komunalne jedynie po zarezerwowaniu terminu wizyty. Rezerwację terminu należy dokonywać poprzez aplikację mobilną na stronie internetowej: https://pszok.gorzyce.pl. Aplikacja zostanie udostępniona dla mieszkańców z dniem 1 stycznia 2021.

Rezerwując wizytę mieszkańcy wybierają rodzaj odpadu, który będzie dowieziony na PSZOK, datę wywozu oraz godzinę dostarczenia a także swoje dane osobowe i kontaktowe. Dla mieszkańca będą widoczne jedynie wolne godziny w danym dniu. Na podany przez Państwa adres e-mail przesłana zostanie informacja zwrotna o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji przez pracowników urzędu. Tylko pozytywna weryfikacja będzie uprawniała do przywiezienia odpadów na PSZOK.

Dzięki wprowadzonym udogodnieniom osoba przywożąca odpady nie będzie zobowiązana do okazywania dokumentów potwierdzających dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jedynym dokumentem którym trzeba będzie się posłużyć to pełnomocnictwo, w przypadku gdy osoba, która rezerwowała termin, nie dostarcza osobiście odpadów.

Mamy nadzieję, iż dedykowana dla Państwa aplikacja spełni swoje zadanie, a Państwo bez oczekiwania w kolejce będą mogli oddać odpady na PSZOK.

Sprawdź czy posiadasz prawidłowy kompostownik !

Zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XXIII/200/20 Rady Gminy Gorzyce z 26 października 2020 r, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzyce, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub,

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek, listew lub palet drewnianych oraz metalowej siatki, cegły i kamienia, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub,

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Jeśli korzystasz ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym sprawdź swój kompostownik. Jeśli nie spełniasz powyższych kryteriów koniecznie zmień lub dostosuj swój kompostownik albo dokonaj zmiany deklaracji.

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2021 r. bez zmian – pod warunkiem, że prawidłowo segregujesz śmieci!

Selektywną zbiórkę odpadów uznaje się za spełnioną jeżeli odpady komunalne zbierane są przy

zachowaniu następujących warunków:

1) nie dochodzi do mieszania odpadów selektywnie zebranych frakcji papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe z bioodpadami, niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, a także z żużlem i popiołem paleniskowym,

2) nie dochodzi do mieszania bioodpadów z selektywnie zbieranymi frakcjami papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, a także z żużlem i popiołem paleniskowym.

3) nie dochodzi do mieszania niesegregowanych (zmieszanych ) odpadów komunalnych z selektywnie zbieranymi frakcjami papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, a także z żużlem i popiołem paleniskowym w okresie prowadzenia jego segregacji,

4) nie dochodzi do mieszania odpadów selektywnie zebranych frakcji papier, szkło z odpadami

opakowaniowymi i tworzywami sztucznymi a także metalami.

Uwaga zmiany w częstotliwości odbioru bioodpadów

Od 2021 roku bioodpady w okresie od kwietnia do listopada będą odbierane co dwa tygodnie z nieruchomości w ilości 3 worków jednorazowo, a w pozostałym okresie raz w miesiącu 1 worek jednorazowo.