Łęgoń I, Łęgoń II, Łęgoń III = jeszcze w tym roku zostaną udrożnione.

0
405

Informacja dotycząca czyszczenia cieków Łęgoń na terenie Gminy Gorzyce

Jeszcze w tym roku na terenie Gminy Gorzyce będą realizowane roboty polegające na udrożnieniu cieków Łęgoń I, Łęgoń II, Łęgoń III. Prosi się zatem wszystkich właścicieli gruntów przylegających do tych cieków o umożliwienie wykonawcom prac czasowego zajęcia gruntów pod przejazd sprzętu i zagospodarowanie urobku w pasie o szerokości min. 5 m. Proszę również o uprzątnięcie kukurydzy w tym czasie (listopad, grudzień 2020 r.). Z uwagi na bardzo krótki czas realizacji zadania, bezpośredni kontakt inwestora z właścicielami gruntów jest trudny do realizacji. Uwagi związane z realizacją prac właściciele winni kierować na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Racibórz ul. Tow. Gimnastycznego “Sokół” 18, 47-400 Racibórz tel. 032 415 49 02 lub 032 415 46 71.