Gmina Gorzyce przyznała dotację klubom sportowym.

0
347

Dotacja na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gorzyce

Na podstawie Uchwały Nr XXV/221/20 Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 r., informujemy, że kwota dotacji na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gorzyce w roku 2021 przedstawia się następująco:

KS “Czarni” Gorzyce – 80 000,00 zł
KS “Olszynka” Olza – 18 000,00 zł
KS “Przyszłość” Rogów – 80 000,00 zł
LKS “Rozwój” Bełsznica – 18 000,00 zł
LKS “Naprzód” Czyżowice – 80 000,00 zł
LKS “Strzelec” Gorzyczki – 6 000,00 zł
LKS Unia” Turza Śl. – 80 000,00 zł
UKS “Sparta” Czyżowice – 3 000,00 zł
UKS “Aligator” Gorzyce – 4 000,00 zł
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne “TYGRYSY” – 3 750,00 zł