Informacja nt. wymiany źródeł ciepła

0
963

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem nadzorczym wobec uchwały Nr XXV/240/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2021-2025, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe udostępnienie ww. Regulaminu i wzoru wniosku ani ustalenie terminu naboru wniosków na rok 2021. Powyższe będzie mogło nastąpić nie wcześniej jak po dniu 08.02.2021 r., o czym zostaną Państwo poinformowani w odrębnym ogłoszeniu.