Od 8 stycznia 2021 r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej.

0
479

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej
E-skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.

wszystkie Twoje e-skierowania będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta
znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Kiedy wystawiane jest e-skierowanie

E-skierowanie jest wystawione na następujące świadczenia:

-ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii
-leczenie szpitalne
-badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
-rezonans magnetyczny
-badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
-badanie echokardiograficzne płodu.

Co zyskasz dzięki e-skierowaniu

-nie musisz dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych)
-nie będziesz wracać do lekarza z powodu nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu
-nie zgubisz e-skierowania — jest zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a Ty możesz sprawdzić kod na swoim IKP
-możesz (Ty lub upoważniona przez Ciebie osoba) śledzić historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań
-zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania — po dokonaniu pierwszego –zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej.

Jak dostaniesz e-skierowanie

E-skierowanie możesz otrzymać w postaci:

-SMS-a z 4 cyfrowym kodem
-e-maila z pdf-em
-wydruku informacyjnego e-skierowania.

Żeby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila, zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, wejdź w „Ustawienia” i wpisz numer telefonu lub adres e-mailowy.

Kiedy e-skierowanie nie jest wystawiane

E-skierowanie nie jest wystawiane na:

-leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
-programy lekowe
-rehabilitację
-do szpitala psychiatrycznego.
W tych przypadkach dostaniesz skierowanie w postaci papierowej.

Skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer):
nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej
wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości
jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.
E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego np. kiedy szpital, w którym przebywasz, kieruje Cię na badanie specjalistyczne na terenie placówki.

Nadal nie potrzebujesz skierowania w żadnej formie do:

-psychiatry
-ginekologa i położnika
-onkologa
-wenerologa
-dentysty.

Jak zarejestrować e-skierowanie
Na konsultację lub badanie możesz się zapisać telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli zapisujesz się osobiście, pokazujesz w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem, aby przychodnia mogła go zeskanować, i podajesz swój PESEL.