Wieści z Sesji RG Gorzyce – KOLEJNE ZWOLNIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

0
870

1 – Mając na uwadze trudną sytuację części Przedsiębiorców, Rada uchwaliła jednogłośnie ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej określonej w § 2 uchwały, za I kwartał 2021 r.
Zwolnienie dotyczy Przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, prowadzących działalność:

• polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
• związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 w podklasie 82.30.Z),
• twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 w dziale 90.0),
• związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 w podklasie 59.14.Z),
• polegającą na prowadzeniu basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness,
* usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 w podklasie 96.04.Z),
• związaną z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238);
Zwolnienie dotyczy Przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność w określonej klasie PKD przed dniem 1.09.2020 r.
Informacja – nie stanowi podstawy prawnej.

2 – Rada Gminy Gorzyce uchwaliła także dotacje do lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu śl w wysokości 50 tyś złotych.

3 – Uchwalono też dotacje przedmiotową do basenu Nautica – polegającego
na dopuszczalności świadczenia usług wyłącznie dla członków kadry narodowej polskich związków
sportowych lub w czasie całkowitego zamknięcia ww. zakładu, ustala się stawkę dotacji przedmiotowej
w wysokości 27,25 zł, do kosztu utrzymania 1m2 krytej pływalni” czyli koszt miesięczny dotacji wyniesie 121 998 zł

„Stawka dotacji przedmiotowej, o której mowa w ust.1a, obowiązuje do końca
miesiąca, w którym zostanie odwołane ograniczenie działalności zakładu.”

4 – ” Czy Pani wybiera się na emeryturę” czyli o konflikcie w Komisji Budżetu i Ochrony środowiska i o „furtce niezgody, dzieciach gorszego sortu” – czyli o sytuacji szkolno-przedszkolnej w Turzy Śląskiej napiszemy w najbliższym czasie.

B.Jordan