Przebudowa skrzyżowania w Gorzycach(światła) – odpowiedzi na petycję z PZD, Starostwa Powiatu Wodzisławskiego oraz RG Gorzyce.

0
1221

Przedstawiamy państwu odpowiedzi z PZD w Wodzisławiu śl. i Starosty Powiatu oraz stanowisko RG Gorzyce w sprawie petycji dotyczącej: ”
Przebudowy skrzyżowania ulic Raciborskiej (5037S) i Rybnickiej (DK 78) w Gorzycach w woj. śląskim.”

W obu pismach można przeczytać że petycja została przekazana do organu właściwego czyli GDDKiA. Jednak niezależnie od powyższego, po zapoznaniu po zapoznaniu się z otrzymaną petycją oraz mając na uwadze mieszkańców nie tylko Gminy Gorzyce, ale tez wszystkich uczestników ruchu drogowego w/w skrzyżowania zarówno Starosta Powiatowy pan Leszek Bizoń oraz zastępca Dyrektora PZD pan Michał Stabla zwracają się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przeanalizowanie możliwości usprawnienia ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Rybnickiej i Raciborskiej w Gorzycach.

Na lutowej sesji RG Gorzyce radni podjęli stosowną uchwałę w sprawie wystąpienia z apelem do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w „sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Raciborskiej (5037S) i Rybnickiej (DK78) w Gorzycach”.

Od redakcji: Petycja była adresowania i przesłana jako oryginał do GDDKiA w Katowich, jej kopie wysłaliśmy do PZD w Wodzisławiu, Starosty Powiatu Wodzisław oraz Rady Gminy Gorzyce jako informację i możliwość ustosunkowania się w tej sprawie. Dziękujemy za odpowiedzi jak i przesłanie w/w petycji do organu właściwego.

W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy pisma od organu właściwego czyli GDDKiA w sprawie petycji, jeśli owe pismo się pojawi udostępnimy go na naszych łamach.

B.Jordan