Skutki nawałnicy, która przeszła przez Gminę – zgłoś szkodę w urzędzie gminy.

0
1062

W związku z nawałnicą, która miała miejsce 12 maja br. w godzinach wieczornych na terenie Gminy Gorzyce odnotowaliśmy ok. 100 interwencji mieszkańców dotyczących zalewania posesji, powstawania zatorów na ciekach wodnych, czy innych zniszczeń infrastruktury. Obecnie trwają oględziny najbardziej dotkniętych terenów i przy udziale strażaków OSP i pracowników Urzędu Gminy usuwane są najpilniejsze skutki nawałnicy.

Zdając sobie sprawę z rozmiarów wczorajszych szkód zwracamy się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie szkód, które nastąpiły na mieniu gminnym (drogi gminne, drogi wewnętrzne, rowy, przepusty itp.) do tut. Urzędu na adres e-mail: wojt@gorzyce.pl. Bardzo pomocna będzie dokumentacja zdjęciowa i krótki opis miejsca i rozmiaru uszkodzeń.

W sprawach dotyczących skutków nawałnicy w dniu dzisiejszym (13.05.2021 r.) można kontaktować się z pracownikami tut. Urzędu Gminy pod nr tel. 32 4513-056 w. 53.

W przypadku wystąpienia znacznych szkód w mieniu prywatnym można kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorzycach – tel. 32 4511-671