Gorzyce. Absolutorium dla wójta, kwiaty dla pani skarbnik.

0
896

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Daniela Jakubczyka
Radni jednogłośnie zagłosowali nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Gorzyce.
Budżet za 2020 r. został pozytywnie oceniony przez komisje działające przy radzie gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. – Mocną stroną budżetu 2020 była przede wszystkim rzeczowość i celowość wydatków – podkreślał wice-przewodniczący Daniel Kurasz. Radni nie mieli wątpliwości i pozytywnie ocenili pracę wójta i całego zespołu.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce Piotr Wawrzyczny podziękował i wręczył kwiaty pani skarbnik Renacie Seman za piecze nad finansami gminy Gorzyce.