Po wielu latach starań, wiata w końcu stanęła.

0
1394

Po wielu latach starań, wiata w końcu stanęła.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu osób w tym poprzedniego sołtysa Gorzyc pana Ryszarda Grzegoszczyka, obecnego Ewalda Błaszczoka, dyrektor GCKG, rady sołeckiej i pracowników UG Gorzyce z wójtem na czele, wspólnymi siłami finansowymi z Funduszu sołeckiego, z budżetu UG Gorzyce i dofinansowaniu z konkursu ” Inicjatywa Sołecka” udało się zakończyć zadanie, którego domagali się mieszkańcy gorzyc czyli budowę altany(WIATY) za budynkiem GCKG w Gorzycach.
Koszt inwestycji to 120.970,00 zł, dofinansowanie z konkursu „Inicjatywa Sołecka ” to 40.000,00 zł. Obiekt został oświetlony dwoma lampami LED(zakupione z funduszu sołeckiego), wybrukowany a wnętrze zdobią tablice upamiętniające III Powstanie Śląskie.

fot. źródło:https://www.facebook.com/gminagorzyce

@gminagorzyce · Społeczność

https://www.facebook.com/gminagorzyce