Po wielu latach starań, wiata w końcu stanęła.

Po wielu latach starań, wiata w końcu stanęła. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu osób w tym poprzedniego sołtysa Gorzyc pana Ryszarda Grzegoszczyka, obecnego Ewalda Błaszczoka, dyrektor GCKG, rady sołeckiej i pracowników UG Gorzyce z wójtem na czele, wspólnymi siłami finansowymi z Funduszu sołeckiego, z budżetu UG Gorzyce i dofinansowaniu z konkursu ” Inicjatywa Sołecka” udało się … Czytaj dalej Po wielu latach starań, wiata w końcu stanęła.