UG Gorzyce informuje o terminach wymiany kotłów.

0
1362

Uwaga! Ważne terminy w zakresie wymiany kotłów

Przypominamy, że „uchwała antysmogowa” dla województwa śląskiego wprowadza następujące terminy wymiany urządzeń grzewczych:

– do 31 grudnia 2021 r. wymieniamy kotły węglowe eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub kotły nie posiadające tablicy znamionowej.

– do 31 grudnia 2022 r. wymieniamy wszystkie piece (w tym piece kaflowe) i kominki, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. i które nie spełniają minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określonych w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

– do 31 grudnia 2023 r. wymieniamy kotły węglowe eksploatowane od 5-10 lat od daty ich produkcji.

– do 31 grudnia 2025 r. wymieniamy kotły węglowe eksploatowane poniżej 5 lat od daty ich produkcji.

– do 31 grudnia 2027 r. wymieniamy kotły węglowe klasy 3 i 4 certyfikowane według normy PN-EN 303-5:2012

UWAGA: Należy zwrócić uwagę, iż w domach występują również kotły klasy 3 certyfikowane według normy PN-EN 303-5:2002 – kotły klasy 3 z lat 2002-2011, które należy wymienić do 31 grudnia 2021 lub 31 grudnia 2023 (w zależności od daty produkcji).