Program wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2022-2025 NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2022

0
288

Program wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2022-2025 NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2022

Zanim przystąpisz do złożenia wniosku:
– weź pod uwagę, iż rok 2022 może być ostatnim rokiem na dofinansowanie do wymiany kotła węglowego z automatycznym załadunkiem
– sprawdź czy budynek mieszkalny, dla którego składasz wniosek posiada techniczną możliwość przyłączenia do sieci gazowej (jeżeli tak – nie możesz ubiegać się o dofinansowanie do kotła węglowego z automatycznym załadunkiem lub opalanego biomasą). Szczególną uwagę prosimy zwrócić w miejscowościach, w których w całości lub w części taka możliwość istnieje (tj. Gorzyce, Gorzyczki, Bełsznica, Rogów, Czyżowice, Turza Śl.)
– weź pod uwagę, iż nie będziesz mógł przenieść wniosku do realizacji na rok następny (nie dotyczy wniosków z listy rezerwowej)

– sprawdź czy budynek mieszkalny do którego składasz wniosek został oddany do użytkownia nie później niż w roku 2015
– sprawdź czy budynek mieszkalny, dla którego składasz wniosek posiada uregulowany stan prawny
– sprawdź nr działki na której posadowiony jest budynek oraz aktualny numer księgi wieczystej, który powinien brzmieć GL1W/………/…

Realizacja zadania będzie możliwa po podpisaniu umowy z Gminą Gorzyce i powinna nastąpić w terminie do 31 października 2022 roku.
Regulamin, w którym zawarte są szczegółowe informacje oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15 lub poniż z plików do pobrania.
Szczegóły pod numerem telefonu (32) 4513056 wew. 24
Ze względu na stan epidemii prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy składaniu wniosków (tj. zachowanie dystansu społecznego).

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

* Dodatkowe informacje:

We wcześniejszej wersji informacji o naborze wniosków do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na rok 2022 pojawiła się omyłka pisarska w zakresie roku oddania budynku do użytkowania (2016 r.), która została niezwłocznie poprawiona na rok 2015.