Gazyfikacja gminy Gorzyce. Źródło UG Gorzyce.

0
230

Gazyfikacja naszej gminy

Ponieważ wielu z Was pyta o postęp prac związanych z gazyfikacją naszej gminy to przedstawiamy krótką informację Polskiej Spółki Gazownictwa o trwających inwestycjach:

1. Rozbudowa na terenie miejscowości CZYŻOWICE (mapa poglądowa w załączeniu):
• Ul. Bełsznicka – rozbudowa w ulicy Bełcznickiej została wydzielona jako I etap inwestycji. Gazociąg został wybudowany i nagazowany. Mieszkańcy znajdujący się przy gazociągu mogą zawierać umowy przyłączeniowe.
• II etap – termin realizacji robót bud-mon do końca lutego 2022 r.
• III etap – rozbudowa sieci gazowej w ulicy Nowej – termin realizacji robót bud-mon przewidziany na październik 2022 r.
• IV etap – w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 2023 r. Realizacja robót bud-mon uzależniona od jest od pozytywnych wyników ponownej analizy ekonomicznej zadania

2. Rozbudowa na terenie miejscowości OLZA

• Ul. Bogumińska – dokumentacja projektowa została przekazana przez gminę Gorzyce do PSG, termin realizacji robót bud-mon przewidziany na lipiec 2022 r.
• Dalsza gazyfikacja miejscowości możliwa będzie po zrealizowaniu sieci gazowej w ul. Bogumińskiej. Dodatkowo podstawą rozpoczęcia inwestycji będzie pozytywny wynik analizy ekonomicznej zadania.

3. Rozbudowa sieci gazowej na terenie miejscowości ROGÓW

PSG jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to maj 2022 r. Realizacja robót bud-mon uzależniona od jest od pozytywnych wyników ponownej analizy ekonomicznej zadania.
(Info PSG)

https://www.gorzyce.pl/aktualnosci/index/Gazyfikacja-naszej-gminy/idn:316