Losowanie wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na rok 2022 – wyniki, zobacz na jakiej liście się znalazłeś.

0
731

******źródło: YouTube******

Losowanie wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na rok 2022 – wyniki, zobacz na jakiej liście się znalazłeś.

Wariant I – montaż kotła węglowego z automatycznym załadunkiem lub kotła
opalanego biomasą – 111 miejsc (w tym: 71 miejsc na liście głównej + 40
miejsc na liście rezerwowej)

Wariant II – montaż kotła gazowego lub olejowego – 142 miejsca (w tym: 97
miejsc na liście głównej + 45 miejsc na liście rezerwowej)Wariant III – montaż ogrzewania elektrycznego – 3 miejsca (w tym: 2
miejsca na liście głównej + 1 miejsce na liście rezerwowej)

Wariant IV – montaż pompy ciepła – 15 miejsc (w tym: 5 miejsc na liście
głównej + 10 miejsc na liście rezerwowej).


W wyniku ogłoszonego naboru na rok 2022 w losowaniu brał0 udział
łącznie 343 wniosków, w tym:
– Dla Wariantu I – 153 wnioski
– Dla Wariantu II – 131 wniosków
– Dla Wariantu III – 3 wnioski
– Dla Wariantu IV – 56 wniosków