CPK już wie o sprzeciwie biznesu wobec trzech wariantów linii kolejowej

0
1006

CPK już wie o sprzeciwie biznesu wobec trzech wariantów linii kolejowej

Mikołaj Wild (z prawej) i Dariusz Mańkowski (z lewej) wysłuchali argumentów w sprawie wariantów przebiegu linii kolejowej z Ostrawy do Katowic, które w imieniu przedsiębiorców przedstawiła im senator Ewa Gawęda


Senator Ewa Gawęda przedstawiła władzom spółki Centralny Port Komunikacyjny stanowisko przedsiębiorców z gmin Godów i Gorzyce w sprawie zaproponowanych wariantów przebiegu linii kolejowej nr 170 z Ostrawy do Katowic. Linia ma powstać w ramach budowy CPK.

Przedsiębiorcy nie wyrażają zgody na ewentualną realizację wariantów nr 61, 63 oraz 63a. Dwa pierwsze przewidują przejście linii przez granicę państwa na wysokości Gorzyczek i następnie jej początkowy przebieg wzdłuż autostrady A1, m.in. przez węzeł Gorzyce oraz tereny inwestycyjne na pograniczu gmin Godów i Gorzyce, w tym zabudowane już działalnościami biznesowymi. Ostatni z wymienionych wariantów również narusza tereny inwestycyjne. Tym wariantom sprzeciwiają się również włodarze samorządowi gmin obu wspomnianych gmin.

“Zważywszy na poziom dotychczasowych i realizowanych inwestycji i wartość samych nieruchomości, które zostały zabudowane, kwoty odszkodowań należnych dotychczasowym właścicielom w sposób znaczny obciążą Skarb Państwa” – argumentowali przedsiębiorcy w piśmie, które wysłali do CPK. Jednocześnie zaproponowali rozważenie realizacji linii kolejowej według wariantu nr 62, który ich zdaniem optymalnie uwzględnia czynniki społeczne i finansowe. Wybór i realizacja tego wariantu, zdaniem przedsiębiorców, odbyłyby się bez szkody dla specjalnej strefy ekonomicznej, a ponadto jest też najmniej dotkliwa dla właścicieli nieruchomości i przez to wszystko stanowi optymalne rozwiązanie. “Wariant ten jest w pełni popierany przez władze gminne i samorządowe regionu” – argumentowali przedsiębiorcy w piśmie do prezesa Spółki CPK Mikołaja Wilda. O poparcie ich stanowiska poprosili senator Ewę Gawędę. W odpowiedzi senator zorganizowała w swoim biurze senatorskim spotkanie z przedsiębiorcami i samorządowcami, na którym zaznajomiła się z ich argumentami, przyznając przedsiębiorcom rację.

20 stycznia senator Gawęda w warszawskiej siedzibie spółki CPK spotkała się z prezesem spółki Mikołajem Wildem oraz z Dariuszem Mańkowskim, menadżerem projektu z Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego spółki. – Przedstawiłam im stanowisko przedsiębiorców i samorządowców oraz wyjaśniłam argumenty, które moim zdaniem, są całkowicie słuszne. Trwają konsultacje poszczególnych wariantów linii kolejowej z Ostrawy do Katowic i miejmy nadzieję, że te argumenty nie tylko zostaną wzięte pod uwagę, ale również okażą się decydujące, by warianty 61, 63 oraz 63a odrzucić, a skupić się na wariancie nr 62, który wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem – mówi senator Ewa Gawęda. Jak jednak przypomina, decyzje zostaną podjęte po zakończeniu konsultacji.

Mikołaj Wild (z prawej) i Dariusz Mańkowski (z lewej) wysłuchali argumentów w sprawie wariantów przebiegu linii kolejowej z Ostrawy do Katowic, które w imieniu przedsiębiorców przedstawiła im senator Ewa Gawęda

źródło biuro senator Ewa Gawęda