Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

0
4134

CEEB – deklaracja (wzór). Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jak złożyć deklarację? Pobierz wzór deklaracji.

CEEB – czym jest?
CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem

CEEB deklaracja
Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl. Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.

Czy deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będzie można złożyć także tradycyjnie, w wersji papierowej?

„- Oczywiście mając na uwadze osoby, które nie mają możliwości wysłania deklaracji drogą on-line, przewidzieliśmy możliwość złożenia deklaracji w wersji papierowej. Deklarację można pobrać z portalu albo zgłosić się do Urzędu Miasta lub Gminy. Wypełnioną deklarację składamy osobiście albo wysyłamy pocztą w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwym dla miejsca budynku.” – poinformowała portal Infor.pl, Marta Kołodziej, Główny Specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Zobacz również:
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – co obejmie?
CEEB – jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?
CEEB deklaracja wzór
Jak wygląda deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? Jakie informacje trzeba podać? Pobierz wzór deklaracji w PDF, udostępniony przez GUNB, wypełnij i złóż do odpowiedniego urzędu na jeden ze wskazanych wyżej sposobów.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

pobierz druki poniżej:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne https://g.infor.pl/p/_files/37178000/1-ceeb-deklaracja-37178477.pdf
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne » https://g.infor.pl/p/_files/37178000/2-ceeb-deklaracja-wzor-37178478.pdf