Zapraszamy do udziału w warsztatach – miej wpływ na rozwój gminy Gorzyce.

0
143

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do roku 2030, Wójt Gminy Gorzyce zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się 29.03.2022 r.
w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, ul. M. Kopernika 8
– godz. 10.00 – stowarzyszenia;
– godz. 12.00 – przedsiębiorcy;
Strategia Rozwoju Gminy jest podstawowym dokumentem określającym wizję przyszłości gminy, wskazującym priorytety i cele jej rozwoju w różnych sferach oraz kluczowe kierunki działań wspierające rozwój gminy i jej mieszkańców. Waga strategii ujawnia się w jej centralnej pozycji względem innych koncepcji rozwoju lokalnego oraz w integrowaniu podmiotów lokalnych biorących udział w formułowaniu i wdrażaniu dokumentu.
Prosimy o potwierdzenie udziału pod nr tel. 324513056 wew. 26.