Rewolucja w odpadach zielonych. Od lipca pojemniki zamiast worków

0
262

Rewolucja w odpadach zielonych. Od lipca pojemniki zamiast worków

Od 1 lipca w Gminie Gorzyce pojemniki na bioodpady zastąpią brązowe worki. Przy okazji przypominamy, jakie odpady powinny znajdować się w brązowych kubłach, a jakie kategorycznie nie.

Brązowe kubły zamiast worków
Od 1 lipca duże zmiany w systemie odbioru odpadów w Gminie Gorzyce. Odpady zielone nie będą już odbierane w workach, a brązowych pojemnikach.

Pojemniki do zbiórki odpadów bio (kolor brązowy) właściciel nieruchomości powinien zapewnić we własnym zakresie. Maksymalna pojemność pojemnika to 240 litrów na nieruchomość.

Pojawiło się też wiele pytań mieszkańców o wymagania dotyczące koloru pojemników.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów dopuszcza aby pojemniki, do odpadów „BIO”, były pokryte kolorem brązowym, tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z pojemników. Pojemnik należy oznaczyć napisem „BIO” oraz zidentyfikować nieruchomość z której odpady pochodzą – informuje Urząd Gminy w Gorzycach.

Częstotliwość wywozu nie ulegnie zmianie, a w czasie odbioru jednorazowo będzie odebrany 1 pojemnik o max. pojemności 240 litrów.

Bioodpady możesz zawieźć na PSZOK
Ważne: osoby posiadające kompostownik i korzystające z zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym zwolnione są z obowiązku posiadania pojemnika na “bio”.

Warto wiedzieć, że po wcześniejszym zapisaniu się istnieje możliwość oddania bioodpadów powyżej 240 litrów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Na prośbę mieszkańców zmianie uległy godziny funkcjonowania PSZOK. Nowe godziny funkcjonowania punktu:

wtorek: w godzinach 8.00-14:30,
czwartek: październik- kwiecień w godzinach: 8:30-15:00; maj-wrzesień w godzinach 14:30-19:00,
sobota: w godzinach 9:00-14:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt lub dni przypadającymi między świętami.
Formularz rezerwacji znajduje się pod adresem: https://pszok.gorzyce.pl/, za pomocą aplikacji EcoHarmonogram lub pod numerem telefonu (32) 4513056 wew. 21

Co wrzucamy do brązowego pojemnika na bioodpady?
Przy okazji przypominamy, że do BRĄZOWEGO pojemnika na bioodpady wrzucamy:

resztki warzyw i owoców
resztki jedzenia bez mięsa i nabiału
fusy po kawie czy herbacie
zwiędłe kwiaty
rośliny doniczkowe
skoszoną trawę, liście
skorupki jaj
ziemię po kwiatach
korę drzew i trociny
muł i glony z oczka wodnego
małe kawałki drewna (np. gałązki po ścinaniu drzew)

Do BRĄZOWEGO pojemnika na bioodpady NIE wrzucamy:

resztek mięsa,wędlin, ryb
nabiału
całych jaj
kości
odchodów zwierzęcych
tłuszczów zwierzęcych
oleju jadalnego
drewna lakierowanego, płyt wiórowych, sklejki
ziemi i kamieni
folii i reklamówek
popiołów.