UG Gorzyce informuje w sprawie DODATKU WĘGLOWEGO.

0
1027

• Ustawa o dodatku węglowym weszła w życie 12.08.2022 r.
› Pełny tekst znajdziecie tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692
› Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, zamieścimy go niezwłocznie na naszych stronach internetowych.
• Zadanie w naszej gminie będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach (44-350 Gorzyce ul. Raciborska 27, tel. 32 45 11 671).
• Zgodnie z ustawą wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30.11.2022 r.

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO