Dodatkowy nabór na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na rok 2023

0
287

Dodatkowy nabór na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na rok 2023

Wójt Gminy Gorzyce informuje o dodatkowym naborze wniosków na dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na:


I wariant w zakresie montażu kotła węglowego z automatycznym załadunkiem lub kotła opalanego biomasą:

– 75 miejsc Listy głównej
– 40 miejsc Listy rezerwowej


II wariant w zakresie montażu kotła gazowego lub olejowego:

– 43 miejsca Listy głównej
– 45 miejsc Listy rezerwowej


III wariant w zakresie montażu ogrzewania elektrycznego:

– 2 miejsca Listy głównej
– 1 miejsce Listy rezerwowej


IV wariant w zakresie montażu pompy ciepła:

– 64 miejsc Listy głównej
– 10 miejsc Listy rezerwowej

Wnioski można składać od dnia 1.02.2023 r. do 28.04.2023 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15.
Decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku. Nabór prowadzony będzie do 28.04.2023 r. Nabór może zostać zakończony wcześniej, w przypadku wyczerpania miejsc na listach głównych i rezerwowych.
Przed złożeniem wniosku sprawdź czy uregulowałeś zaległości finansowe wobec gminy oraz czy budynek mieszkalny, dla którego chcesz złożyć wniosek posiada techniczną możliwość przyłączenia do sieci gazowej
(jeżeli tak – nie możesz ubiegać się o dofinansowanie do kotła węglowego z automatycznym załadunkiem lub opalanego biomasą). Szczególną uwagę prosimy zwrócić w miejscowościach, w których w całości lub w
części taka możliwość istnieje (tj. Gorzyce, Gorzyczki, Bełsznica, Rogów, Czyżowice, Turza Śl.).

Regulamin, w którym zawarte są szczegółowe informacje oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15 lub ze strony internetowej
https://bip.gorzyce.pl/zalatwianie-spraw-gorzyce/program-wymianyzrodel-ciepla-w-budynkach-mieszkalnych-na-terenie-gminy-gorzyce-nalata-2023-2025

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 32 451 30 56 wew. 24

Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk