Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla w 2023 r.

0
556

Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla w 2023 r.

Gmina Gorzyce przystąpiła do samodzielnego zakupu preferencyjnego paliwa stałego na 2023 r.

Mieszkańcy mogą składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach wnioski o preferencyjny zakup węgla do 30 kwietnia 2023 r.

Aby zapewnić mieszkańcom możliwość odbioru węgla do końca kwietnia 2023 r. wnioski dotyczące zakupu węgla prosimy składać w terminie do 31 marca 2023 r.

Wzór wniosku dostępny jest do pobrania poniżej oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Gminy w Gorzycach.

Zgodnie z zapisami ustawy, zakup węgla kamiennego w preferencyjnej cenie będzie przysługiwał osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, które spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego i zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Gdy wnioskodawca zakupił już węgiel w cenie poniżej 2000 zł odpowiednio:

poniżej 1,5 t – mógł kupić 1,5 t w 2022 r. i może kupić 1,5 t w 2023 r.
1,5 t i więcej, a poniżej 3 t – nie mógł kupić w 2022 r., ale może kupić 1,5 t w 2023 r.
3 t i powyżej – nie może skorzystać z zakupu w 2022 r. i 2023 r.
W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2023 rok.

Wniosek znajduje się poniżej – w plikach do pobrania.

https://www.gorzyce.pl/aktualnosci/index/Nabor-wnioskow-o-preferencyjny-zakup-wegla-w-2023-r/idn:573