Anna Kaczmarczyk pozostaje sołtysem Uchylska na kolejną kadencję.

0
611

W salce nad OSP Uchylsko odbyło się dziś zebranie sprawozdawczo -wyborcze sołectwa Uchylsko.
Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej przystąpiono do wyborów.

Z uwagi że zgłoszono tylko jednego kandydata, obecną sołtys Annę Kaczmarczyk, wybór był oczywisty. Wszyscy zgromadzeni w liczbie 31 osób, jednogłośnie w głosowaniu tajnym opowiedzieli się za tą kandydaturą.

Tak więc pani Anna Kaczmarczyk będzie dalej piastować stanowisko sołtysa Uchylska przez kolejne 5 lat.

Skład rady sołeckiej 10 osób:
Paweł Pukowski
Adam Lankocz
Jolanta Pietrowska
Józef Myśliwiec
Rudolf Polnik
Barbara Szweda
Zenon Kaczmarczyk
Karolina Krzyżok
Krzysztof Polnik
Krzysztof Szweda

P.S
Było to najkrótsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze jak do tej pory.
Wójt gminy Gorzyce poinformował, że dziś przekazano do prac przebudowę drogi powiatowej łączącej Uchylsko z Olzą w kierunku z Uchylska do Olzy do stawów.

SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC