Artur Lankocz został sołtysem Kolonii Fryderyk.

0
1276

Kol. Fryderyk
Artur Lankocz był jedynym kandydatem na sołtysa podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w sołectwie Kolonia Fryderyk.

W głosowaniu tajnym poparło go 58 osób a tylko 5 było przeciwnych. Tak więc po 21 latach nastąpiła zmiana sołtysa na (familokach) piastujący do tej pory te stanowisko Bolesław Lenczyk zakończył ten rozdział w swoim życiu nie nie zamierzał ubiegać się ponownie o tą posadę.

Skład rady sołeckiej Kolonii Fryderyk podamy później.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC