Zarząd OSP Gorzyce z absolutorium. Zdjęcia.

W sali bankietowej GCK w Gorzycach (1 lutego 2020 r.) odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Gorzyce za rok 2019. Po odczytaniu sprawozdań z działalności OSP, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej, która wnioskowała o przyznanie absolutorium obecnemu zarządowi OSP Gorzyce, zgromadzeni członkowie czynni uprawnieni do głosowania jednogłośnie przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium prezesowi OSP … Czytaj dalej Zarząd OSP Gorzyce z absolutorium. Zdjęcia.